חדשות בענף

פירוק שיתוף במקרקעין

מאת עו"ד נטלי משה

לעיתים למקרקעין יש שותפים בחלקים בלתי מסויימים (במושע) – זוג שקנה יחדיו דירה,

אחים שירשו במשותף שטח או בניין, שותפים עסקיים וכן הלאה.

עפ"י חוק המקרקעין, שיתוף במקרקעין הוא מצב שבו מקרקעין מסוים רשום בבעלותם המשותפת של שני בני אדם או יותר, בעוד שלאף אחד מהשותפים אין חלק פיזי מוגדר בו.

פירוק שיתוף במקרקעין שנעשה בהסכמת הצדדים, יכול שייעשה בייחוד חלקים מוגדרים ומסויימים במקרקעין לכל שותף וחתימת הסכם שיתוף, או רישום בית משותף, או מכירת המקרקעין לצד ג' או מכירתו לאחד השותפים.

בהעדר הסכמה, זכאי כל שותף לתבוע פירוק שיתוף בכל עת בהתאם להוראות סעיף (א).37לחוק המקרקעין 

בפירוק שיתוף במקרקעין שאינו נעשה בהסכמה יפנה אחד מהשותפים אל בית המשפט על מנת שיורה על הפירוק. 

במצב זה, ניצבות בפני בית המשפט מספר אפשרויות:

הנחיה לחלוקתו הפיזית של המקרקעין בין כל השותפים (דבר שלא תמיד יכול להתבצע, בשל תנאים בשטח).

הוראה למכירתו של המקרקעין וחלוקת תמורתו המתקבלת בין השותפים

או, לחילופין, הבאת השותפים למצב שבו האחד מהם רוכש את חלקו במקרקעין של האחר.

משרדנו מייצג שותפים במקרקעין במושע במתחמים שונים.

במתחמים שבייצוגנו הבאנו את הבעלים להסכמה על כריתת הסכם שיתוף (הרצליה פיתוח מתחם המנופים, צפון בן יהודה בכפר סבא וכיוצ"ב), או לחילופין, הגשנו עבור הבעלים תביעה להורות על פירוק השיתוף (פרויקט התחדשות עירונית ביל"ו 10 תל אביב).

כך מחלצים את המקרקעין ממצב של קפאון ומביאים את המקרקעין לכדי מימוש זכויות ופוטנציאל.

שלום, במה ניתן לעזור?
דילוג לתוכן