Industry News

תמ”א 38 תוארך בשנה נוספת עד אוקטובר 2023!!!

מאת עו”ד סיון ישראל, מנהלת פרויקטים

כזכור, בשנת 2019 הודיעה המועצה הארצית לתכנון ובנייה על ביטול תמ”א 38 בחודש אוקטובר 2022 וזאת, בין היתר, לנוכח הכשלים שעלו בתכנית שלא כללה התייחסות למכלול העירוני ולחידוש המרקם העירוני. 

בנוסף, צוין כי לא ברור שמבנים שעברו פרויקט תמ”א 38 אכן נמצאו יציבים בהתרחשות רעידות אדמה, כי התוכנית, במידה מסוימת, בעלת השפעה שלילית על ההתחדשות העירונית לנוכח ראיה צרה של מבנה יחיד וכי מדובר בכלי מוגבל שאינו יעיל לקידום התחדשות עירונית בכל רחבי הארץ.

הודעת המועצה הובילה לחוסר וודאות מוחלט בשוק הנדל”ן המתנהל מזה חודשים ארוכים מבלי לדעת מה התוכנית החלופית שתאושר לקראת השנה הבאה. הצרה הגדולה יותר הינה בכך שחוסר הוודאות הכביד על שוק הדיור וגרם לנסיקת מחירים נוספת.

ביום 5.4.2022 התכנסה המועצה והחליטה ברוב קולות על הארכת תמ”א 38 בשנה נוספת עד להשלמת חקיקת “חלופת שקד”. חלופה זו, אמורה לתת מענה לבעיות העיקריות של תמ”א 38 ולהביא לחסכון משמעותי בשלב הוצאת היתר הבנייה. החלופה אומנם קודמה במוסדות התכנון ואושרה בקריאה ראשונה בכנסת אולם, טרם אושרה סופית וצפויה לעלות להצבעה סופית במושב הבא. חוסר יציבות הממשלה מעמיד בספק רב את אישורה של חלופה זו.

מדובר בבשורה של ממש, המאפשרת לאותם בעלי דירות בבניינים שהתמהמהו בהתקשרות עם יזם לביצוע עסקה אשר במסגרתה, מוכרים הדיירים ליזם את זכויות הבנייה הנוספות בבנייה ובתמורה לכך, זוכים לחיזוק הבנייה הישן או הריסתו ובנייתו מחדש בהתאם להוראות תמ”א 38.

במרבית הפרויקטים, זוכים הדיירים לבניין חדש חלף הישן או בניין מחוזק ומשופץ, כולל הגדלת הדירה, כולל ממ”ד ומרפסת, מחסן, מעלית, חנייה צמודה, תשתיות מודרניות, מפרט חדיש, פיתוח סביבתי חדש וכיוצ”ב. כל העלויות, התשלומים, המיסים והאגרות הכרוכים בהתקשרות בעסקה עם היזם משולמים על ידו ועל חשבונו של היזם. 

מדובר בהשבחה משמעותית של הנכס ומנסיוננו, לאחר השלמת לא מעט פרויקטים, מדובר בהעלאת ערך שיכולה להגיע לשיעור לא פחות מ- 40%. 

אם טרם קידמתם פרויקט תמ”א 38 בבניין שלכם, זו ההזדמנות אחרונה לעשות כל שנדרש להתקשרות עם חברה יזמית מקצועית ואיכותית לביצוע הפרויקט אשר יאפשר לכם לנצל את הטבות התוכנית, לשפר את איכות חייכם לאין ערוך ולהשביח את דירתכם בעשרות אחוזים.

משרדנו מייצג אך ורק בעלי דירות בהתחדשות העירונית על כל גווניה בכל רחבי הארץ.

נשמח לעמוד לשירותכם וללוות אתכם באיתור יזם מתאים וביצוע פרויקט תמ”א 38 בבניין שלכם!!

Hi, Can we help you?
Skip to content