Author Archive for: משרד קרן בצר

Entries by משרד קרן בצר

פירוק שיתוף במקרקעין

לעיתים למקרקעין יש שותפים בחלקים בלתי מסויימים (במושע) – זוג שקנה יחדיו דירה, אחים שירשו במשותף שטח או בניין, שותפים עסקיים וכן הלאה.

עדכון תקן 21 בתוכניות פינוי בינוי

תקן 21 הינו נדבך משמעותי וחשוב בבואינו לבצע פינוי בינוי במתחם כלשהו. מטרתו ומהותו של תקן 21 הינו לאזן בין האינטרסים במיזם של פינוי בינוי של שלושה שחקנים מרכזיים: בין מוסדות התכנון, היזם והדיירים. מדובר באיזון הכרחי על מנת שהמיזם יוכל להתממש.

חלופת שקד

להתחדשות עירונית לבניינים בודדים (לא פינוי בינוי מכרז) טרם אושרה ובינתיים יוארך תוקפה של תמ”א 38 במתכונתה הנוכחית, בהארכה אחרונה.

אין כמו מראה עיניים

סיורים בפרויקטים הם חלק בלתי נפרד מתפקידנו כעו”ד המייצגים את בעלי הדירות בפרויקטים השונים בחודש פברואר 2022 קיימנו סיורים רבים בשטח עם הנציגים, היזמים ואחרים.

היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום שנדרש במקרה של תוכנית משביחה עת מימוש – במקרה של היתר בניה או עסקה, מכח חוק התכנון והבניה.

יפוי כח מתמשך

אם היום הייתה ניתנת לכם האפשרות לקבוע מי ינהל את חייכם במידה ותאבדו את כשירותכם המנטלית והשכלית הייתם רוצה לבחור זאת בעצמכם או שהייתם מעדיפים שבית המשפט יקבע עבורכם?

ביתי הוא מבצרי

כולנו מכירים את הפתגם הידוע, אך האמנם במדינת ישראל בשנת 2021, המקום הבטוח ביותר לאדם הוא ביתו?

תמ”א 70, נעים להכיר

תוכנית העוסקת במערכת הסעת ההמונים הגדולה מסוגה שנבנית ומתוכננת להיבנות בישראל עם כ־145 ק”מ של קווי רכבת תת־קרקעית שיחצו לפחות 23 ערים במרכז המדינה.

בית משותף מורכב ואין הסכמות בין האגפים לביצוע פרויקט

בית משותף מורכב ואין הסכמות בין האגפים לביצוע פרויקט לפי תמ”א 38? לא גזירת גורל.   רבים טועים לחשוב שאם קיים יותר ממבנה אחד על אותה החלקה, לא ניתן לבצע פרויקט רק על חלק מהבניינים. ואולם, אי הסכמה בין מספר בניינים על אותה החלקה אינה תמיד גזירת גורל. ככל שלא כל הבניינים מעוניינים בביצוע פרויקט […]

מהו דינן של זכויות בעלי קרקע שהופקעה

לא פעם, במתחמים שבניהולנו, או בנכסים בבעלות לקוחותינו, מתברר כי חלקים מהקרקע שהופקעו לפני עשרות שנים לטובת הרשות המקומית למטרות ציבוריות כלל לא משמשים למטרות לשמן הופקעו ולעיתים אף מהווים מקור הכנסה חדש לרשות המפקיעה, שמספסרת בקרקע.

Hi, Can we help you?
Skip to content