Archive for category: חדשות בענף

מאת עו”ד סיון ישראל, מנהלת פרויקטים

כזכור, בשנת 2019 הודיעה המועצה הארצית לתכנון ובנייה על ביטול תמ”א 38 בחודש אוקטובר 2022 וזאת, בין היתר, לנוכח הכשלים שעלו בתכנית שלא כללה התייחסות למכלול העירוני ולחידוש המרקם העירוני. 

בנוסף, צוין כי לא ברור שמבנים שעברו פרויקט תמ”א 38 אכן נמצאו יציבים בהתרחשות רעידות אדמה, כי התוכנית, במידה מסוימת, בעלת השפעה שלילית על ההתחדשות העירונית לנוכח ראיה צרה של מבנה יחיד וכי מדובר בכלי מוגבל שאינו יעיל לקידום התחדשות עירונית בכל רחבי הארץ.

הודעת המועצה הובילה לחוסר וודאות מוחלט בשוק הנדל”ן המתנהל מזה חודשים ארוכים מבלי לדעת מה התוכנית החלופית שתאושר לקראת השנה הבאה. הצרה הגדולה יותר הינה בכך שחוסר הוודאות הכביד על שוק הדיור וגרם לנסיקת מחירים נוספת.

ביום 5.4.2022 התכנסה המועצה והחליטה ברוב קולות על הארכת תמ”א 38 בשנה נוספת עד להשלמת חקיקת “חלופת שקד”. חלופה זו, אמורה לתת מענה לבעיות העיקריות של תמ”א 38 ולהביא לחסכון משמעותי בשלב הוצאת היתר הבנייה. החלופה אומנם קודמה במוסדות התכנון ואושרה בקריאה ראשונה בכנסת אולם, טרם אושרה סופית וצפויה לעלות להצבעה סופית במושב הבא. חוסר יציבות הממשלה מעמיד בספק רב את אישורה של חלופה זו.

מדובר בבשורה של ממש, המאפשרת לאותם בעלי דירות בבניינים שהתמהמהו בהתקשרות עם יזם לביצוע עסקה אשר במסגרתה, מוכרים הדיירים ליזם את זכויות הבנייה הנוספות בבנייה ובתמורה לכך, זוכים לחיזוק הבנייה הישן או הריסתו ובנייתו מחדש בהתאם להוראות תמ”א 38.

במרבית הפרויקטים, זוכים הדיירים לבניין חדש חלף הישן או בניין מחוזק ומשופץ, כולל הגדלת הדירה, כולל ממ”ד ומרפסת, מחסן, מעלית, חנייה צמודה, תשתיות מודרניות, מפרט חדיש, פיתוח סביבתי חדש וכיוצ”ב. כל העלויות, התשלומים, המיסים והאגרות הכרוכים בהתקשרות בעסקה עם היזם משולמים על ידו ועל חשבונו של היזם. 

מדובר בהשבחה משמעותית של הנכס ומנסיוננו, לאחר השלמת לא מעט פרויקטים, מדובר בהעלאת ערך שיכולה להגיע לשיעור לא פחות מ- 40%. 

אם טרם קידמתם פרויקט תמ”א 38 בבניין שלכם, זו ההזדמנות אחרונה לעשות כל שנדרש להתקשרות עם חברה יזמית מקצועית ואיכותית לביצוע הפרויקט אשר יאפשר לכם לנצל את הטבות התוכנית, לשפר את איכות חייכם לאין ערוך ולהשביח את דירתכם בעשרות אחוזים.

משרדנו מייצג אך ורק בעלי דירות בהתחדשות העירונית על כל גווניה בכל רחבי הארץ.

נשמח לעמוד לשירותכם וללוות אתכם באיתור יזם מתאים וביצוע פרויקט תמ”א 38 בבניין שלכם!!

מאת עו”ד נטלי משה

לעיתים למקרקעין יש שותפים בחלקים בלתי מסויימים (במושע) – זוג שקנה יחדיו דירה,

אחים שירשו במשותף שטח או בניין, שותפים עסקיים וכן הלאה.

עפ”י חוק המקרקעין, שיתוף במקרקעין הוא מצב שבו מקרקעין מסוים רשום בבעלותם המשותפת של שני בני אדם או יותר, בעוד שלאף אחד מהשותפים אין חלק פיזי מוגדר בו.

פירוק שיתוף במקרקעין שנעשה בהסכמת הצדדים, יכול שייעשה בייחוד חלקים מוגדרים ומסויימים במקרקעין לכל שותף וחתימת הסכם שיתוף, או רישום בית משותף, או מכירת המקרקעין לצד ג’ או מכירתו לאחד השותפים.

בהעדר הסכמה, זכאי כל שותף לתבוע פירוק שיתוף בכל עת בהתאם להוראות סעיף (א).37לחוק המקרקעין 

בפירוק שיתוף במקרקעין שאינו נעשה בהסכמה יפנה אחד מהשותפים אל בית המשפט על מנת שיורה על הפירוק. 

במצב זה, ניצבות בפני בית המשפט מספר אפשרויות:

הנחיה לחלוקתו הפיזית של המקרקעין בין כל השותפים (דבר שלא תמיד יכול להתבצע, בשל תנאים בשטח).

הוראה למכירתו של המקרקעין וחלוקת תמורתו המתקבלת בין השותפים

או, לחילופין, הבאת השותפים למצב שבו האחד מהם רוכש את חלקו במקרקעין של האחר.

משרדנו מייצג שותפים במקרקעין במושע במתחמים שונים.

במתחמים שבייצוגנו הבאנו את הבעלים להסכמה על כריתת הסכם שיתוף (הרצליה פיתוח מתחם המנופים, צפון בן יהודה בכפר סבא וכיוצ”ב), או לחילופין, הגשנו עבור הבעלים תביעה להורות על פירוק השיתוף (פרויקט התחדשות עירונית ביל”ו 10 תל אביב).

כך מחלצים את המקרקעין ממצב של קפאון ומביאים את המקרקעין לכדי מימוש זכויות ופוטנציאל.

 

מאת עו”ד מירי פחימה בלילטי

תקן 21 הינו נדבך משמעותי וחשוב בבואינו לבצע פינוי בינוי במתחם כלשהו. מטרתו ומהותו של תקן 21 הינו לאזן בין האינטרסים במיזם של פינוי בינוי של שלושה שחקנים מרכזיים: בין מוסדות התכנון, היזם והדיירים. מדובר באיזון הכרחי על מנת שהמיזם יוכל להתממש.

התקן כולל שלושה חלקים:

 1. בדיקה שמאית-כלכלית: בחינת כמות היחידות וזכויות הבנייה בתכנית המוצעת לפינוי בינוי על מנת להבין האם קיים תמריץ ראוי ליזם והאם ישנה היתכנות כלכלית.
 2. בדיקת הכדאיות של התמורה לבעלי הדירות- בחינת כדאיות התמורה אשר יקבלו כלל דיירי המתחם אל מול הרווח היזם.
 3. שומה ל”דייר סרבן”- בחינה של סך התמורה המוצעת לדירה פרטית הקיימת במתחם ביחס לדירות אחרות מסוגה כדי לבדוק האם שווי דירתו של הדייר הסרבן גבוה משווי דירה אופיינית במתחם, האם העסקה שהוצעה לו היא כלכלית וכי הדייר הסרבן לא “קופח” ביחס לדיירים אחרים.

בימים אלו עובר תקן 21 שינוי ועדכון אשר עשוי לזרז התקדמות של פרויקטים לפינוי בינוי שחוו קשיים בהליכים תכנוניים ולהביא לגידול ניכר של פרויקטים חדשים בהתחדשות העירונית.

השינויים הבולטים הם: 

-קביעה כללית של רווח יזמי ראוי אשר יהיה תלוי בגורמים רבים ומגוונים כמו למשל: מועד ומקום הפרויקט. השמאי יחשב את הרווח הנובע מהתכנון המוצע לפי כל ההוצאות וההכנסות כמפורט בתקן. כן מוסכם כי במיזם של פינוי בינוי שמבוצע בדר”כ בהיקפים גדולים ונמשך זמן רב, ישנם מרכיבי סיכון שונים ממיזמים אחרים ולכן שיעור הרווח היזמי במיזם כמו פינוי בינוי, נדרש להיות גבוה יותר לעומת מיזם אחר. בנוסף, במידה והשמאי קובע בחוות דעתו כי הרווח היזמי המוצע אינו מהווה תמריץ ראוי להקמת מיזם, הוא יציין בחוות דעתו מהו הסכום החסר על מנת שהפרויקט יהיה כלכלי.

-אין קביעה נחרצת באשר לתמורה לדיירים, מדובר באמירה כללית מאוד ששטח הדירה החדשה יהיה לכל הפחות שטח הדירה הקיימת.

-שטח המרפסת יהיה בגודל סטנדרטי של 12 מ”ר ברוטו ככל שהמיזם יאפשר זאת.

-שטח המחסן יהיה בגודל סטנדרטי של 7 מ”ר ברוטו ככל שהמיזם יאפשר זאת.

-היקף ההשתפות של היזם בהוצאות התחזוקה של הדיירים בבניים החדש יהא בהתאם להשפעתו על היקפי הבנייה ובהתחשב בהסכם בין בעלי הדירות ליזם במידה וקיים לתקופה שתיקבע במו”מ ביניהם לפי הפרש דמי הניהול בבניין החדש לעומת עלות ועד הבית בבניין הקיים, כפול מקדם של 0.8 שמביא בחשבון את העובדה שלא כל בעלי הדירות הקיימות יתגוררו בדירות החדשות.

-חבות היטלי ההשבחה בפרויקטי פינוי בינוי- עפ”י הוראות החוק בדבר שיעור היטל ההשבחה בתוכניות פינוי בינוי וכי חובה על השמאי להכיר מהו שיעור היטל ההשבחה שנקבע באזור בו כלולה התכנית.

אם אתם מעוניינים להתייעץ בעניין פינוי בינוי מוכרז, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדינו ונשמח לסייע.

מאת עו”ד אור שחר

להתחדשות עירונית לבניינים בודדים (לא פינוי בינוי מכרז) טרם אושרה ובינתיים יוארך תוקפה של תמ”א 38 במתכונתה הנוכחית, בהארכה אחרונה.

בנובמבר 2019 החליטה המועצה הארצית לתכנון ובנייה כי תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה תפוג סופית באוקטובר 2022.

חלופת שקד (תיקון מס’ 136 לחוק התכנון והבנייה) אושרה בקריאה ראשונה בדצמבר 2021. 

החלופה, ככל שתאושר, תאפשר 400% תוספת בנייה במסגרת מסלול הריסה, ו-200% בחיזוק. בנוסף השרה תוכל לקבוע בצו מתחמים שבהם יותרו עד 450% (על פי מדרגות), ומתחמים בהם ממ”ד לא ייספר באחוזים. 

בנוסף, סעיף בחוק החדש, ככל שיאושר, יאפשר לשרת הפנים לאשר בצו מיוחד תוספת של עד 550% לפרויקט בפריפריה שהוכח כי ללא התוספת המוגברת הוא אינו כלכלי.

לדרישת השלטון המקומי, בפרויקטים של הריסה ובנייה ומחדש עפ”י חלופת שקד יוקצו לרשויות המקומיות 10% משטחי הבנייה לצורכי ציבור. 

בפרויקטים של חיזוק ועיבוי (תוספת קומות על בניין קיים) יוקצו לצרכי ציבור 7% מהשטח.

כמו כן, אישור תוכנית בנייה מקומית ייחשב כהיתר בנייה (המצב היום הוא שלאחר אישור תוכנית בנייה מתקיים הליך נפרד ומסורבל להוצאת היתרי בנייה).

דבר נוסף וחשוב הוא שלא תהיה בהכרח הקפאה אוטומטית של בקשה להיתר בנייה שהוגש עליו ערר – בניגוד למצב הקיים כיום, ועדת הערר תוכל להחליט לדון בערעור תוך המשך קידום ההיתר. הדבר יאפשר את קידום הפרויקט מבלי להתעכב, ובמקרים של דחיית הערעור יתקצר זמן התכנון במספר חודשים.

מבחינת מיסוי, אחד מנושאי הביקורת המרכזיים על תמ”א 38, בעיקר מצד הרשויות המקומיות, היה הפטור מהיטל השבחה, שנועד לעודד התחדשות עירונית, אך מנע את הרווח מהקופה העירונית. על פי הצעת החוק הנוכחית, יהיה פטור חלקי מהיטל השבחה – 25%.

בימים האחרונים מקדמת רשות המיסים חוק חדש שצפוי להקנות פטור ממס שבח ומע”מ בפרויקטים של תמ”א 38 וחלופת שקד. הפטור הזה יחול רטרואקטיבית גם על פרויקטים שיצאו לדרך לפני אישורו.

רגע לפני קביעת מועד להצבעה על חלופת שקד, נודע כי ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית תידחה למושב הקיץ של הכנסת וככל הנראה תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה במתכונתה הנוכחית תוארך בשנה נוספת 

נכון להיום טרם אושרה חלופת שקד בחקיקה בקריאה שניה ושלישית. הושגו הסכמות בנוגע לחלופת שקד והיא אושרה בוועדה, אך אישורה הסופי בקריאה שנייה ושלישית בכנסת תוכל להתרחש רק במאי 2022. 

על מנת להשלים את המתווה לא מספיקה החקיקה בכנסת וידרשו תקנות. כמו כן, חקיקת המיסוי עלולה להתעכב עד סוף המושב.

לפיכך נולד הצורך בחלופה זמנית והארכת התמ”א.

שרת הפנים שקד הבטיחה שזו תהיה ההארכה האחרונה של התוכנית, ובתום 2023 תישאר רק חלופת שקד.

 

מאת עו”ד מירי פחימה בלילטי

סיורים בפרויקטים הם חלק בלתי נפרד מתפקידנו כעו”ד המייצגים את בעלי הדירות בפרויקטים השונים

בחודש פברואר 2022 קיימנו סיורים רבים בשטח עם הנציגים, היזמים ואחרים.

מטרות הסיורים בראש ובראשונה היכרות בלתי אמצעית עם לקוחותינו, הדיירים אותם אנו מייצגים, את מיקום הבניינים, את הסביבה בה מתנהלת שגרת חייהם, את תוואי השטח, השכונה, התנועה, התשתיות הקיימות, חריגות בניה, טיפוסי דירות ואת התנאים המיוחדים שמאפיינים את אותו פרויקט.

ישנם סיורים מסוג אחר בהם אנו משתתפים על מנת להכיר בצורה טובה יותר חברות יזמיות, קבלנים ושאר גורמים המעורבים במהלך חיי הפרויקט.

את חודש פברואר פתחתנו בסיור ברחוב העצמאות בהרצליה בו אנו מייצגים בעלי הדירות ברחוב העצמאות 40 ו- 40א הרצליה המהווה חלק ממתחם גדול יותר. בסיור נפגשנו עם נציגי הדיירים מכל בניין, עם עוה”ד והפרויקטורים מטעמינו שמטפלים בפרויקט. הנציגות הציגה בפנינו את המתחם בו עתיד להתבצע מיזם של פינוי בינוי מוכרז, ההיסטוריה של השכונה, סטטוס ההתקדמות וכו’ על מנת שנוכל להכיר יותר לעומק את הפרויקט.

ב-20.2.22 הרחקנו עד לעכו ונהריה על מנת להתרשם משני פרויקטים של המחיר למשתכן ושוק חופשי של “גשם החזקות”- חברה לייזום נדל”ן, מועמדת לזכיה במכרז לבחירת יזמים בפרויקט יאיר שטרן עין הים בחיפה בו אנו מייצגים את בעלי הדירות במתחם. מטרת הסיור הייתה להתפעל מאותם פרויקטים, מניראות הבניין לאחר שהסתיימה בנייתו, איכות הבנייה וכיו”ב לקראת הבחירה ביזם נבחר.

ב-21.2.22 סיירנו בפרויקט ברחובות הגר”א 1, 3, 5, 7 ואילת 40 ו- 40א בחולון. בסיור השתתפו נציגי בעלי הדירות ונציגים מטעמינו בכדי להתמצא במיקום הבניינים של לקוחותינו, בשטחים הציבוריים מסביב, בחנויות לאורך המתחם, סוגיות התנועה וכיוצ”ב. הפרויקט נמצא בשלב מיפוי ההצעות שהתקבלו במכרז ובחירת היזם.

אנו מאמינים בלפגוש את לקוחותינו פנים אל פנים בכדי להעניק תחושה נוחה וחמה, להכיר באופן יותר אישי מתוך מחשבה שההתנהלות יחד תהיה יותר מוצלחת ותביא לתוצאות הטובות ביותר עבור לקוחותינו

מאת עו”ד אוהד ירקוני

היטל השבחה הוא תשלום שנדרש במקרה של תוכנית משביחה עת מימוש – במקרה של היתר בניה או עסקה, מכח חוק התכנון והבניה.

עד לאחרונה, בפרוייקטי התחדשות עירונית לא נדרש תשלום היטל השבחה, עובדה שיצרה תמריץ לפרוייקטים ושיפור בכדאיות הכלכלית.

נוכח זאת, ברשויות מוניציפליות רבות, המדיניות שהתגבשה היתה חוסר עידוד ומוטיבציה לאשר פרוייקטים מסוג זה, שכן הכנסותיה מהפרוייקטים היו זניחות ולא נמצא מקור למימון התשתיות הנדרשות כתוצאה מהוספת הזכויות, יחידות הדיור והתושבים.

בהתאם למגמה בעת הזו, הטבות המיסוי והפטורים הולכים ומצטמצמים בפרוייקטי התחדשות עירונית.

פרויקטים מסוג תמ”א 38 או פינוי בינוי הם פרויקטים מורכבים הכוללים סוגיות מתחומים שונים לרבות בעיות מיסוי, בעיות הנדסיות, משפטיות, רישומיות וכיוצ”ב. אחת הסוגיות המשמעותיות בעסקאות אלה היא שיעור החבות בהיטל השבחה, אשר לוקה בחוסר ודאות במצב המשפטי הקודם.

חוק התכנון והבנייה קובע בין היתר כי היטל השבחה מוטל בגין עליית השווי של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. תשלום היטל ההשבחה חל על הבעלים או על החוכרים של המקרקעין. 

הכלל המוביל בפרויקטים מסוג פינוי בינוי הינו בגדר “עסקת נטו” לבעלים, משמעותו האופרטיבית היא כי היזם נוטל על עצמו כל חיובי הבעלים לרבות שכ”ט יועצים, מיסים, הוצאות בניה והיטלים.

במסגרת חוק התוכנית הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022 נקבע כי שיעור היטל ההשבחה בפרויקט של פינוי ובינוי יעמוד על 25% וזאת כברירת מחדל, אולם הרשויות יהיו רשאיות לחלק את שטחן לאזורים שונים ולקבוע שיעור היטל השבחה שונה לכל אחד מהם – ברירת המחדל 25%, 50% ואף פטור מלא מהיטל השבחה וזאת עד 1 במאי 2022.

מספר רשויות החלו לקבוע את שיעור היטל ההשבחה בשטחן. דבר אשר יוביל לוודאות מוגברת מצד היזם והדיירים יאפשר ניהול מו”מ בתנאי וודאות מוגברים ויקל על תכנון כלכלי נבון של הפרויקט.

כמו כן, הפחתת שיעור היטל ההשבחה תאפשר לפרויקטים שנמצאים על גבול הכדאיות הכלכלית לעבור את סף הכדאיות הכלכלית ולאפשר את מימושם.

מוזמנים לפנות אלינו לליווי התחדשות עירונית בדירתכם.

מאת עו”ד אבירם לב
בפרויקטים של תמ”א 38 הריסה ובניה, בנוסף לתמורות הפיזיות בדמות דירה חדשה (לעיתים גדולה יותר) בבניין עם מרפסת וחנייה להם זכאים הבעלים חלף הדירה הישנה הקיימת, זכאים הבעלים לדמי שכירות מהיזם לכל תקופת הפינוי.

נשאלת השאלה האם דמי שכירות אלה בתקופת הפינוי מחייבים תשלום מס
החקיקה הדנה בתמ”א 38 לא מתייחסת מפורשות לדמי השכירות.

החקיקה קובעת מפורשות פטור ממס שבח, מס רכישה, היטלי השבחה (הפטור מלא או בשיעור של 90% בהתאם לשטח הדירות שייבנו) ומע”מ תשומות בנייה בשיעור 0 בגין שירותי הבניה לבניית הדירה החדשה.בהוראת ביצוע מס’ 10/2009 הנוגעת לפטור ממס שבח בעסקאות תמ”א 38 (הריסה ובנייה), נחשבים דמי השכירות לבעלים כחלק מסל שירותי הבניה שהיזם מעניק לדיירים, לא חל עליהם מס שבח ואף לא מס הכנסה.

כמו כן, דמי השכירות בפרויקט תמ”א 38 (הריסה ובניה) אינם מהווים מטבעם הכנסה אלא פיצוי על כך שהבעלים לא יכול להשתמש בדירתו בתקופת הבניה ולכן מן הראוי כי דמי השכירות לא ימוסו.בנוסף ובכל מקרה, דמי השכירות עד לסך של 5,196 ₪ בכל מקרה פטורים ממס הכנסה.

המסקנה המתבקשת היא כי יש לעמוד על כך שדמי השכירות יחשבו כפיצוי ולא ימוסו.
חשוב לזכור כי מאחר ואין התייחסות מפורשת לכך בחוק ולכן כאשר מתקשרים בעסקת תמ”א חשוב לבחור עו”ד מייצג שיהיה בקיא גם בנושאי המיסוי הכרוכים בהתקשרות.

 

מאת עו”ד סיון ישראל

עומדים לפני התקשרות בעסקת נדל”ן? 

כדאי שתקדישו מספר רגעים מזמנכם להתעדכן בתיקוני המיסוי הצפויים ככל הנראה להיכנס לתוקף בהוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ולחסוך עשרות עד מאות אלפי שקלים בעסקה הבאה שלכם.

כחלק מניסיונות משרד האוצר לצינון שוק הדיור והגדלת היצע הדירות, פורסמה בשבוע שעבר שורה של תיקונים מתוכננים לחוק מיסוי מקרקעין, שמטרתם לעודד מכירת קרקעות לבנייה למגורים, הרחבת מדרגות מס הרכישה לרוכשי דירה יחידה ותיקון עיוותי מס שונים.

בהתאם להערכות משרד האוצר, תיקונים אלו, צפויים מחד גיסא – להביא להגדלת הכנסות המדינה ממשלמי המיסים ומאידך גיסא – להגדיל את היצע הדירות למכירה ובכך להביא להורדת מחירי הדיור.

תזכיר החוק פתוח להערות הציבור עד ליום 3.2.2022 ויתכנו בו, מן הסתם, שינויים ועדכונים.

התיקון הראשון 

קיצור התקופה שבה משפרי הדיור רשאים להחזיק בשתי דירות מגורים ובכל זאת להנות מהטבות המס הניתנות לבעלי דירה יחידה מ- 24 חודשים כיום ל- 12 חודשים בתיקון. מציעי התיקון סבורים כי התקופה הקיימת פוגעת בזוגות צעירים המבקשים לרכוש דירה.

תיקון שני

ריווח של מדרגות מס הרכישה הנמוכות במטרה להקטין את נטל המס על רוכשי הדירות בשווי נמוך ובינוני ובמקביל, להגדיל את נטל המס על רוכשי הדירות בשווי גבוה. התיקון מציע איזון ראוי שיאפשר להקל על מעמד הביניים באמצעות הכבדת נטל המס על “העשירים”.

תיקון שלישי 

ביטול ההטבה לחישוב הלינארי המוטב במכירת דירת מגורים שנבנתה על זכות במקרקעין שהייתה פנויה במועד רכישתה. משמעות התיקון המוצע הינה לחייב את רוכשי הקרקעות לבנייה שהמתינו משך תקופה ארוכה עם מימוש זכויות הבנייה בתשלום מס שבח בהתאם לתקופת ההחזקה בזכויות הבנייה.

כיום, בעלי דירות המעוניינים למכור את זכויותיהם בדירה שאיננה דירתם היחידה, נהנים מחישוב לינארי מוטב המקנה להם פטור ממס שבח בתקופה שבין יום הרכישה ועד ליום תיקון החוק (1.1.2014), אף אם במועד התיקון החזיקו בקרקע ובלבד שבנו עליה דירת מגורים טרם מכירתה (יצוין כי טרם תיקון החוק, לא היו זכאים לקבלת פטור במכירתה). כעת, מציעי התיקון מבקשים לבטל את ההטבה כך שמכירות מסוג זה יחויבו במס בהתאם לתקופת ההחזקה בזכות הבעלות במקרקעין מבלי שיוקנה פטור על פי החישוב הלינארי. עוד מוצע, כי תיקבע תקופת מעבר למשך 4 שנים שמטרתה להאיץ בנייה בקרקע פרטית.

תיקון רביעי 

החלת שיעור מס נוסף בגין הכנסות גבוהות משבח מקרקעין. כיום, החוק קובע כי יחיד שהכנסותיו החייבות עולות על כ-650 אלף ₪ בשנה, חייב בתשלום מס יסף בגובה של 3% על ההכנסות העולות על סכום זה. כמו כן, הכנסות משבח ממכירה של דירות מגורים עד לתקרה של כ- 4.75 מליון ₪ אינן באות בחשבון בבסיס המס שעליו מוטל מס היסף. התיקון המוצע לחוק מבקש להכליל גם הכנסות אלו ובלבד שההכנסה איננה פטורה ממס שבח לפי החוק.

תיקון חמישי 

ביטול הפטור ממס שבח למי שאינו תושב ישראל במכירת דירת מגורים וממס על השכרת דירת מגורים. התיקון מציע לבטל את ההטבות שניתנות לתושבי חוץ מהפטור הקיים במכירת דירת מגורים יחידה והחישוב הלינארי המוטב וכן, מהפטור על השכרת דירת מגורים תוך מיסוי הכנסותיהם. מוצע כי השינוי יכנס לתוקף רק מתחילת שנת 2024 על מנת לאפשר לתושבים הזרים למכור את דירותיהם ולנצל את הטבת המס הקיימת.

תיקון שישי

הבהרות של הוראות החוק הקיימות בעניין החבות בשיעורי מס הרכישה החלים על דירת מעטפת. הרציונל העומד בבסיס ההצעה הינו שאין הצדקה לכך שרוכשי דירות מעטפת ייהנו מיתרון מיסויי ויחמקו מתשלום שיעור מס הרכישה המוטל על דירות מגורים. לפיכך, מוצע לקבוע מפורשות בהוראות החוק כי דירת מעטפת דינה כדין דירת מגורים רגילה בכל הנוגע לחיוב בתשלום מס הרכישה.

תיקון שביעי 

הפחתה לשלוש שנים של שיעור מס השבח על קרקעות שנרכשו לפני 7.11.2001, כך שקרקעות אלו המצויים במשך שנים רבות בידי בעליהן ואשר עליהן נצמח שבח גבוה (שלולא החקיקה המוצעת יחויב בשיעור מס של כ-40% בממוצע) יחויבו בתשלום מס שבח בשיעור מס של 25% על השבח הריאלי המיוחס לתקופה שתחילתה ביום הרכישה וסיומה ביום 7.11.2001, ובלבד שבמהלך 8 השנים שלאחר הרכישה נבנו על הקרקע דירות המגורים שניתן לבנות בהתאם לתב”ע החלה על המקרקעין.

מדובר בהפחתה דרמטית שמשנה את כללי המשחק עבור מחזיקי הקרקעות וצפויה להוביל לשמש תמריץ למכירת הקרקעות ולהגדלת ההיצע הדיור למגורים.

רצוי שתתכננו את הצעדים הבאים שלכם ותתייעצו עם עורך דין הבקיא בענייני המיסוי שיסייע לכם לתכנן את העסקה הבאה שלכם בצורה הטובה ביותר.

נשמח לסייע וללוות אתכם בעסקת המקרקעין הבאה שלכם.

 

עדכוני מיסוי

מאת עו”ד מירי בלילטי פחימה

השבוע האחרון לשנת 2021 מסתמן כשבוע בעל משמעותי בעולם מיסוי המקרקעין. 

בפוסט הבא נפרט אודות שתי בשורות שחשוב להכיר, הרלוונטיות לרבים מכם.

בשורה ראשונה:

תוקפן של הטבות המס במסגרת תכנית תמ”א 38 יפוג מחר, .31.12.2021

בהחלטה שהתקבלה אתמול על ידי מחלקת מקרקעין וקבלנים בחטיבה המקצועית ברשות המיסים נקבע כי עסקאות שנחתמו לפני פקיעת תוקף ההטבות אך הבנייה בפועל תחל רק לאחר פקיעת תוקפן, יוכלו להמשיך ולהנות מהטבות המס.

פרק חמישי לחוק מיסוי מקרקעין נוסף לחוק במסגרת הוראת שעה ותוקפו יפוג בסוף השנה האזרחית.

הוראות הפרק החמישי מסדירות את הזכאות להקלה משמעותית בתשלום מס השבח במסגרת עסקאות תמ”א 38 בהן יזמי בנייה מתקשרים עם בעלי דירות בעסקה בה היזם מבצע חיזוק או הריסה ובנייה של הבניין בתמורה לזכויות בנייה נוספות בבניין. כמו כן, נקבע בפרק החמישי לחוק כי יום המכירה יחול רק לאחר התקיימות תנאים מתלים שהותנו בהסכמי המכר ולא בעת מועד החתימה על הסכם המכר. קביעה זו מאפשרת לדחות את מועד תשלום מס השבח ומס הרכישה בגין העסקה ע”י היזם ובעלי הדירות.

בעקבות כך נוצרה אי וודאות בקרב אלה שחתמו על הסכמי תמ”א 38 לפני פקיעת התוקף של הוראת השעה אך התנאים המתלים שנקבעו בהסכם, עתידים להתקיים לאחר פקיעת התוקף.

חשוב לציין כי על מנת שההטבות כאמור יחולו צריכים להתקיים מספר תנאים מצטברים:

-מדובר בעסקה במסגרת תכנית תמ”א 38

הסכם המכר נחתם לפני 31.12.2021-

היזם ובעלי הדירות קיימו את דרישת ההודעה והדיווח לפי סעיף 49לב2 לחוק מיסוי מקרקעין-

 • הסכם המכר כולל תנאים מתלים אשר אינם התקיימו או אינם צפויים להתקיים עד ל-31.12.2021
 • על כל הצדדים לעמוד בתנאים המצוינים בפרק החמישי לחוק מיסוי מקרקעין
 • יובהר כי בנוגע לעסקאות תמ”א 38 אשר טרם נחתמו, רשות המיסים מקדמת חקיקה להארכת תוקף הפרק החמישי לחוק כך שיחול על עסקאות שיחתמו לאחר 31.12.2021.

לאור ההחלטה, תפוגת החוק וחוסר הוודאות באשר להצלחת מיסוי מקרקעין להעביר חוק זה המאריך את תוקף ההטבות, כל העוסקים בהתחדשות העירונית, ואנחנו בכללם, עסוקים בשבוע האחרון, יומם וליל, בהשלמת התקשרויות בין בעלי דירות ויזמים / קבלנים, בענין פרויקטים לפי תמ”א 38 אשר התמהמהו מסיבות שונות לחתום על הסכמים, כדי להספיק ולהינות מהטבות אלה.

 

בשורה שנייה:

כחלק ממהפכה דיגיטלית להעברת פעולות ושירותים למרחב מקוון שמקדמת רשות המיסים, מעתה ניתן לקבל שומת מיסוי מקרקעין תוך יום עבודה אחד בלבד בעסקאות של מכירת דירת מגורים בבית משותף על ידי קבלנים בפטור ממס לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין וכן בעסקאות של מכירת דירת מגורים על ידי יחיד פרטי בפטור ממס שבח של מכירת דירה יחידה.

אשרור כל סוגי ההצהרות יבוצעו בתוך יום אחד! 

הדבר מייצר ודאות כמעט מיידית לתוקף ההצהרה בהתאם לסעיף 73 לחוק מיסוי המקרקעין, מאפשר להפיק שובר לתשלום מקדמה בעסקאות שחלה עליהן הוראות מקדמה, והכל באמצעות מערכת המייצגים האינטרנטית.

 

הרשות ממשיכה לפעול לעוד הרחבות נוספות במערכת המקצרת את תהליך קליטת ההצהרה בעסקת מקרקעין ועריכת שומות מס שבח ומס רכישה.

לשם כך, על המגישים לצרף את המסמכים הבאים:

 • הצהרה בהתאם לתקנות הדיווח המקוון באמצעות טופס 7000ב או 7000 שהוגשה במערכת המייצגים
 • הצהרה משותפת לרוכש ולמוכר
 • כל המסמכים הנדרשים בהצהרה כגון: טופס חתימות מקוצר, נסח טאבו, הסכם מכר וכו’, בעצם כל המסמכים התומכים בשומה העצמית.

הקפדה על הגשת כל המסמכים הנדרשים תחסוך זמן רב בשלב הגשת ההצהרה, תמנע כפילויות ותאפשר טיפול יעיל ומיידי בתיקים.

אנו דואגים להתעדכן ולעדכן בכל בשורה, חידוש, שינוי וכו’ הקשורים במיסוי מקרקעין על מנת לייעץ ולהעניק את השירות הטוב והמדויק ביותר ללקוחותינו. 

 

מאת עו”ד אבירם לב

ההתחדשות העירונית במתכונתה החדשה שואפת לבינוי מתחמים גדולים, תכנון נרחב (ולא בניין בודד) תוך שקילת כל השיקולים התכנוניים והעירוניים הדרושים, ובכללם, עירוב שימושים, בניה מרקמית, ערים תוססות, לא עוד ערי שינה, לא עוד אזורי תעסוקה השוממים בערב, וכן מטלות ציבוריות הדרושות להגדלת הצפיפויות.

כמשרד עו”ד המייצג בעלי דירות, אנחנו יכולים להעיד כי הבעלים מעוניינים ולעיתים אף משוועים להחלפת הדירה הישנה בחדשה. כמו כן, קיימת בעיניהם חשיבות שגני הילדים ובתי הספר של הילדים במרחק הליכה קצר מהבית, שיהיה מסחר מספק בקרבת מקום וכן יכולת לתעסוקה בלי צורך לנסוע שעות.

כן, קיימת שאיפה שמבני הציבור לא יהיו נטושים בשעות אחה”צ והערב, כמו שקורה היום

התוכנית החדשה המקודמת מעניקה לרשויות המקומיות זכויות לכלול שימושים מעורבים ומטלות ציבוריות בתוך פרויקטי ההתחדשות העירונית ובכך לעודד את ראשי הערים לתמוך בתוכנית החדשה ולקדמה.

התוכנית שמנסה השרה שקד לקדם מדברת על הגדלת הזכויות ל-400% ובניה לגובה, כל זאת במטרה להפוך פרויקטים במתכונת החדשה לכדאיים כלכלית.

בכנס עיר הנדל”ן בו השתתפנו השבוע, אי אפשר היה שלא להתרשם מהשיח בפאנלים השונים, כי תוכניות לחוד ומציאות לחוד.

שמענו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים משתי ערים מרכזיות שלא יקדמו את התוכנית כמות שהיא ובטח ובטח שלא יאפשרו 400% או מכפיל של 4 דירות חדשות על כל דירה מתפנה ואף לא בנייה לגובה.

הגורמים הרלוונטיים באותן עיריות כבר קבעו נחרצות כי התוכנית החדשה הינה המלצה בלבד וכי בדעתם ליישם אך ורק תוכניות שקיבלו תוקף ליישום תמ”א 38 בערים הרלבנטיות (כגון תוכנית רבעים 3 ו- 4 בתל אביב). לדידן של עיריות אלה, התוכניות הללו גוברות על הוראות התוכנית החדשה.

נראה כי גישה זו מאפיינת ערים רבות.

לדידן של ערים רבות, התוכנית החדשה שמקדמת השרה שקד רק קובעת את קו הגבול בין הסמכות של הוועדה המקומית לבין הוועדה המחוזית והוועדות המקומיות מתכוונות לקבוע את מדיניות המכפילים והגובה כשהם נמוכים משמעותית ממה שהתוכנית החדשה מאפשרת. אין בכך לגרוע מכוונתם לחייב במטלות הציבוריות.

צפוי כי עירייה שיש לה תכנית ליישום תמ”א 38 תדבק בה וכך גם עיריות שלא הכינו תוכנית, יוכלו לקבוע מכפילים נמוכים יותר ולא לאפשר בנייה לגובה מתוקף שיקול דעתן וסמכותן, ובכך לסכל את מטרת התוכנית החדשה.

נראה שעדיין אין בשורה אמיתית בעניין חלופה ראויה לתמ”א .38 

נראה כי העיריות מעדיפות פינוי בינוי של מתחמים גדולים. גם אלה לא מקודמים מספיק ולוקחים הרבה יותר זמן. במתכונת זו אין פתרון לבניינים בודדים שאין להם את האפשרות לבצע פרויקט במסגרת פינוי בינוי.

אנו תקווה כי משרדי הממשלה השונים ישכילו למצוא פתרון שיהווה בשורה של ממש לדיירים שזקוקים נואשות לתוכנית חליפית.

כמומחים בייצוג בעלי דירות בהתחדשות עירונית, אתם מוזמנים לפנות אלינו לקידום פרויקט בבניין שלכם.

 

תמ”א 38 המקורית או התכנית שתחליף אותה?

מאת עו”ד מירי פחימה בלילטי

לפני כשנתיים המועצה הארצית לתכנון ולבנייה קיבלה החלטה שתמ”א 38 המוארכת כל 5 שנים, לא תוארך עוד, משמע, תמ”א 38 תפוג באוקטובר 2022.

נקבע אפוא כי בקשה להיתר בניה שתוגש לוועדה מחוזית עד אוקטובר 2022, הגשה תקינה שתתקבל ותאושר בהמשך, תוכל להינות מתנאי תמ”א 38 המקורית וזאת עד לשנת 2025 ובכפוף למדיניות העירונית.

במקביל לכך מקודמת תכנית חלופית לתמ”א 38 שעיקריה אושרו עד כה ע”י ועדת השרים לענייני חקיקה.

התכנית החלופית נמצאת בשלביה הראשונים ועוד קשה לדעת מה יהיו השינויים לעומת תמ”א 38. 

עפ”י הטיוטה הנוכחית, מסתמן כי ההבדלים העיקריים בתכנית החדשה הינם:

– עדיפות למסלול הריסה ובניה על פני מסלול חיזוק

אופציה לגביית היטלי השבחה- 

-הכנסת שטחי ציבור לתוך הפרויקטים שיעברו לבעלותן של הרשויות המקומיות וישמשו לצרכי ציבור (גני ילדים, מועדוניות נוער, קשישים, משרדי עירייה וכיוצ”ב)

שימושים מעורבים (מסחר, משרדים ותעסוקה לצד מגורים)-

-הפחתת תקן החניות

-הגדלת היקף זכויות הבנייה

פיקוח על הבנייה-

ביטול הצורך באישור מהנדס באשר למצב הקונסטרוקציה של המבנה הקיים-

-סמכויות נרחבות יותר לועדה המקומית

ביטול מגבלות הגובה-

-חובת הכנת תב”ע חדשה ואישורה

אלו הם עיקרי התכנית החדשה שעתידה להשתנות עד אשר תושלם.

לערכאות גם לאחר אישור התכנית, כמו במקרים רבים של תכניות אחרות שאושרו, ישנה דרך ארוכה של פנייה השיפוטיות בבקשה להכריע בסוגיות שונות הנוגעות לפירוש התכנית בכל הקשור למה מותר ומה אסור עד שהתכנית החלופית תובהר כיאות.

 

מסתמן כי התמורות לבעלי הדירות יצטמצו בתוכנית החדשה, עוד יותר מהצמצום שארע בשנים האחרונות.

 

חשוב לזכור כי המטרה המרכזית של תמ”א 38 מלבד שיפור איכות החיים והתמורות לבעלי הדירות היא חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. מדובר בתוכנית מצילת חיים. עדות לכך היא המקרה של קריסת הבניין בחולון שבנס גדול פינוי הדיירים לפני הקריסה מנע אסון כבד.

המתנה לאישור התכנית החלופית אשר נכון לרגע זה אפופה באי בהירות, אינה מומלצת

אם הבניין שלכם ישן וזקוק לחיזוק, אתם מוזמנים לפנות אך הצוות המנצח, המקצועי והמסור שלנו ולקדם פרויקט תמ”א אצלכם, רגע לפני שתמ”א 38 המקורית מסתיימת.

 

הנה כמה טיפים…

בעקבות קריסת הבניינים בחולון וברמת גן, ידיעות על רעידות אדמה ותפוגת תמ”א 38 הקרבה, בעלי דירות רבים מגלים נחישות ומוטיבציה לקידום ולהנעת פרויקט תמ”א 38 בבניין שלהם, רגע לפני שהטבותיה של התוכנית חומקות להם מבין האצבעות.

 

חלק נכנסים לתהליך ההתחדשות העירונית ביוזמת יזמים, חלק מנהלים מו”מ עם יזמים ללא יצוג או תוכנית פעולה, מבלי לדעת מהן הנקודות החשובות שחייבים להתמקד בהן ומבלי שהם מודעים לסימני האזהרה שמרחפים מעליהם.

 

בעלי דירות מקבלים הצעות ישירות מיזמים המעוניינים לקדם פרויקט בבניין שלהם אולם, בשלב זה, אין בידם מספיק ידע בכדי למצות את פוטנציאל הפרויקט ולהגן על הזכויות שלהם.

 

 1. לפני שניגשים לבחון את הצעת היזם ולניהול מו”מ עמו, חשוב למנות נציגות מבין בעלי הדירות שתפעל בצורה שקופה, מסודרת והגונה אל מול היזמים ויתר בעלי המקצוע הפועלים בפרויקט ותמקסם את האינטרסים של כל בעלי הדירות באסיפת בעלי דירות חוקית.  
 2. את ניהול המו”מ עם היזם, חשוב לבצע בליווי עורך דין מנוסה המתמחה בייצוג בעלי דירות בהתחדשות עירונית (באבחנה מייצוג יזמים), שידאג לנהל עבורכם את תהליך קבלת ההצעות, השוואתן, מיונן ובחירת היזם, באופן מקצועי תוך הגנה על זכויות כלל בעלי הדירות. 

     3. רצוי לקיים מכרז לקבלת הצעות בניהול עוה”ד, מכרז שיקיף את כל הנושאים המהותיים של העסקה, בדגש על תמורות, תכנון, אדריכל, בטחונות, לו”ז ומפרט טכני.

 

    4. יש לבצע בדיקה, השוואה והתמחרות בין המציעים. הבדיקה צריכה לכלול בדיקת נסיון, איתנות פיננסית, מקורות מימון, שירותיות, סגנון עבודה, שיטות עבודה, נושאי משרה חשובים, עמידה בלו”ז, הסתבכויות משפטיות, חוו”ד לקוחות וספקים וכיוצ”ב.

 

    5. רצוי למנות יועץ הנדסי אדריכלי שיסייע וילווה את הפן התכנוני מפרטי של המו”מ. כך למשל ניתן יהיה לסנן הצעות “נוצצות” שהיזם לא יוכל לעמוד בהן, אלא מהוות פיתיון להתקשרות מחייב ללא כיסוי.

 

 1. יש בהחלט עדיפות ליזם מנוסה ובקיא באזור בו ממוקם הבנין, הן בשל נסיון קודם והיכרות עם הרשות המקומית, דבר שבהכרח ישפיע על עמידתו בהתחייבויות החוזיות ובכללן, התמורות ולוחות הזמנים, והן בהכרת הטופוגרפיה, מחירי המכירה והביקושים באיזור. צריך לשקול היטב האם לבחור יזם שמבקש להתגלח על זקנכם, גם אם הצעתו טובה ואטרקטיבית ממתחריו המנוסים…

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה.

 

נצלו את המומנטום והזדרזו לקדם את פרויקט ההתחדשות העירונית בבניין שלכם. 

מאת עו”ד סיון ישראל

 

מאת עו”ד אבירם לב

אם היום הייתה ניתנת לכם האפשרות לקבוע מי ינהל את חייכם במידה ותאבדו את כשירותכם המנטלית והשכלית הייתם רוצה לבחור זאת בעצמכם או שהייתם מעדיפים שבית המשפט יקבע עבורכם?

אם תשאלו אותי, אני הייתי מעדיף לקבוע זאת בעצמי ולא לתת לבית המשפט לקבוע זאת עבורי.

 

יפוי כח מתמשך נוצר בדיוק לצורך זה והינו כלי לתכנון עתידי בנוגע לקבלת ההחלטות של הממנה ביום שהוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו. 

יפוי הכח המתמשך מייצג מעבר מתפיסה פטרנליסטית (אפוטרופסות) לאוטונומית ודגש על כיבוד רצונו של האדם, שמיעתו, שיתופו בהחלטות המתקבלות בעניינו ככל הניתן ועידוד חיים עצמאיים, האדם נמצא במרכז ולא המוגבלות.

 

מהו בעצם יפוי כח מתמשך?

יפוי כח מתמשך הוא כלי לתכנון עתידי, במסגרתו הממנה מחליט מה ינהל עבורו את עניינו כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו ובאיזה אופן, בימ”ש לא מתערב בניגוד לאפוטרופסות ויפוי הכח המתמשך יכול להוות חלופה לכך.

 

על מנת לערוך יפוי כח מתמשך על הממנה להיות כשיר, כלומר ” מסוגל להבין בדבר” – מי שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו, את המשמעות של מתן יפוי כח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

 

העניינים שבסמכות מיופה הכח הם: עניינים רכושיים, עניינים אישיים ועניינים רפואיים הממנה יכול לקבוע מיופה כח נפרד לכל אחד מהעניינים ואף מספר מיופה כח שיקבלו החלטות מסויימות יחד.
למשל: יכול להיות שאחד מילדי הממנה רואה חשבון במקצועו והוא גם ככה מטפל בכל ענייני הכספים של הממנה וילד אחד של הממנה הוא רופא ומקבל את ההחלטות הלכה למעשה בעניינים הרפואיים של הממנה, ניתן לייפות את כוחו של רואה החשבון לעניינים רכושיים את הבן הרופא לעניינים רפואיים ואת שניהם יחד לעניינים האישיים או אדם אחר לעניינים האישיים, זה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הממנה.

 

הממנה יכול לקבוע שמיופה או מיופיי הכח יהיו חייבים בידוע של אדם אחר הנקרא אדם מיודע על מנת שמישהו מלבד מיופה הכח יהיה מיודע על ההחלטות שמתקבלות בעניינו

מוזמנים לפנות אלינו גם בענין עריכת יפוי כח מתמשך

 

ביתי הוא מבצרי” 

 

כולנו מכירים את הפתגם הידוע, אך האמנם במדינת ישראל בשנת 2021, המקום הבטוח ביותר לאדם הוא ביתו?

קריסת המבנים ברמת גן ובחולון היא בבחינת “צבע אדום”, קריאת השכמה למצב הבניינים הרעוע ברחבי הארץ והסכנות הטמונות בכך.

לפני מספר שבועות נחשפנו כולנו לתמונות נוראיות של בניינים קורסים, תחילה ברמת גן ואח”כ בחולון, ויחד איתם קורסים זיכרונותיהם, רכושם, ביטחונם וכל עולמם של דיירים שחוזים מהצד במתרחש בחוסר אונים.

אז כיצד תדעו האם הבית שלכם גם הוא בסכנה? 

האם הייתה אפשרות לגלות מראש את אפשרות הקריסה המסוכנת בבחינת סכנת מוות לבאי הבניין? 

הנה מספר המלצות ראשוניות במטרה לעשות לכם סדר בבלגן (ובהריסות..)

אם אתם מתגוררים בבניין שנבנה לפני שנת 1980, כדאי שתבחנו היטב את מצב הדירה והבניין שלכם.

הבניינים שהוקמו בשנים אלה, נבנו בסטנדרטים שהיו נהוגים באותה התקופה ואינם עומדים בתקנים ובסטנדרטים הנדרשים כיום.

בנוסף, במקרים רבים הבניינים הישנים הללו לא מתוחזקים כנדרש ומדינת ישראל לא קבעה תקן מחייב לתחזוקה.

האחריות למצבו של המבנה היא בראש ובראשונה של בעליו.

לרשות המוניציפלית יש סמכות לחייב מבנים מסוכנים בהריסה או בחיזוק ותיקון.

אין חובה חוקית לבצע בדיקת בניינים בכלל או בדיקה תקופתית.

מומלץ להקדים תרופה למכה ולהזמין מהנדס / קונסטרוקטור שיבצע בדיקה מקיפה למצב הבניין.

לחילופין, ניתן לפנות לרשות המקומית שתבצע אבחון מקצועי של הבניין ע”י צוות של מבנים מסוכנים שיקבע האם הבניין צריך חיזוק. 

ישנן רשויות מקומיות שמחייבות בעלים לבצע בדיקה ליציבות המבנה, והדבר קיבל תאוצה נוכח אירועי הקריסה האחרונים.

בנין שיש בו סדקים משמעותיים הנראים לעין, או סדקים משמעותיים שחוזרים שוב ושוב לאחר תיקון, או רעשים מוזרים בבניין (בדומה לאלה ששמעו הדיירים בבניין שקרס בחולון), אם אתם מרגישים שהבנין רועד וזז – הכתובת על הקיר!!! אל תחכו לקטסטרופה והזמינו בדיקה מקיפה!

קריסת הבניינים היא ללא ספק גם נורת אזהרה כלפי בעלים, יזמים, מתנגדים, מוסדות תכנון ורשויות שמעכבים את ביצוע פרויקטים של תמ”א 38 או פינוי בינוי. 

זה הזמן להניח את העיכובים והבירוקרטיה בצד ולחזק את בנייני המגורים המסוכנים

שבת בטוחה ושלווה לכולם.

רשם: עו”ד אבירם לב

 

בא לשכונה בחור חדש…

 

הכירו את השחקן החדש במגרש הליכי הרישוי והביצוע שהולך לשנות את כללי המשחק במטרה לייעל ולשפר את תהליכי התכנון והביצוע!!!

כחלק מביצוע פרויקטים רבים וביניהם, הליך תמ”א 38/2 הריסה ובניה, בנייה רוויה חדשה למגורים, מבנה המכיל 6 יחידות דיור ומעלה או 2 קומות ויותר וכן, כאשר גובה המבנה הינו עד 29 מ’, מחויב היזם עפ”י הדין בליווי הפרויקט על ידי מכון בקרה החל משלב פתיחת הבקשה להיתר ועד קבלת תעודת הגמר.

 

לנוכח ההבנה כי יש להקל על ציבור היזמים, הגיע מנהל התכנון לכדי החלטה דרמטית שיצאה לפועל בתאריך 6.7.2021 ועניינה – הקמת מכוני בקרה מורשים בבעלות פרטית המחויבים לקבל כל בקשה המופנית אליהם, ללא תלות במיקומו הגיאוגרפי של הפרויקט.

 

מכוני הבקרה (ציבוריים או פרטיים) הינם גופים שהוסמכו על ידי הרשות להסמכת מעבדות וקיבלו את אישור שר האוצר לערוך הליכים של בקרת תוכן ובקרת ביצוע בתחום הבנייה 

המלצות גופים אלו על מתן היתר לבנייה, אישור תחילת עבודות ותעודת גמר בנייה מהוות תנאי הכרחי וקיומי כחלק מהליך הרישוי הכולל.. 

הקמת מכוני הבקרה, אומנם מהווה נדבך נוסף על הליכים שהיו נהוגים בעבר, אך מהווה ללא כל ספק שיפור משמעותי של איכות הבניה, העלאת רף הבטיחות לשמירה על הציבור וחיסכון של המשקיעים הפרטיים והמשק הכללי בעלויות “אי איכות” שעלולות להגיע לכדי מיליוני שקלים כחלק מתיקון של טעויות וכשלים שנגרמו במהלך הבניה.

 

נשמע נהדר? רצוי שתכירו גם את האתגרים והקשיים שמלווים בבשורה החדשה שבעיקרם מצויים בממשק בין הגופים – מכון הבקרה ורשות הרישוי ותקבלו גם מספר טיפים על דרך לקראת ההערכות לעבודה עם מכון הבקרה

אז נכון, מטרותיו של מנהל התכנון מבורכות ונועדו בעיקרן לוודא ביצוע בקרה הנדסית תוך בדיקה מקצועית של נסחי התוכן, ייעול הליכי הרישוי באמצעות קיבוץ גורמים מאשרים במכון הבקרה ושיפור איכות הבנייה תוך בקרה על עמידה בהוראות התכן וקוד הבניה, אך בפועל מדובר בתהליכים המתנהלים במקביל להליכי הבקרה המרחבית והפיקוח המרחבי שבסמכותה של רשות הרישוי.

 

הוגי המכונים הפרטיים ניסו לחלק את הסמכויות מבלי שייווצרו כפילויות ואולם, בשטח נראה כי ההליך מסורבל וגורם לעיכוב בזמן יקר מהסיבה שמכון הבקרה לא יוכל להיכנס לתמונה עד לסיום בדיקת התכנית להיתר וקליטת כל התנאים המצויים בו.

 

על מנת להימנע מעיכובים מיותרים, מומלץ לפנות למכון הבקרה עם כל החומר הנדרש לבדיקה ללא תלות ברישוי זמין ובכך ליצור מצב שבו הבקשה להיתר תגיע לטיפולו של מכון הרישוי כבר לאחר בדיקה תוך זמן קצר.

בנוסף, מומלץ לערוך בדיקה של עלויות מכוני הבקרה השונים ולהיערך מבחינת לוחות זמנים באמצעות השוואת הצעות, בדיקת הסכמים, לימוד והבנת סמכות של ביצוע התשלומים עפ”י אתר מנהל התכנון וכיוצ”ב.

 

אז כיצד יעמדו מכוני הבקרה באתגרים הניצבים בפניהם? האם אכן יצליחו לייעל את תהליכי הרישוי והביצוע מבחינת איכות הבניה ולוחות הזמנים? 

ימים יגידו.

 

נשמח לעמוד לשירותכם וללוות אתכם בכל עניין ולאתר עבורכם את גופי הרישוי והבקרה הטובים והראויים ביותר!

 

בפוסטים קודמים התייחסנו לשינויים הצפויים בתכנון העיר תל אביב.

בענין זה חשוב להכיר את “תמ”א 70” (תכנית המטרו).

 

מדובר בתוכנית העוסקת במערכת הסעת ההמונים הגדולה מסוגה שנבנית ומתוכננת להיבנות בישראל עם כ־145 ק”מ של קווי רכבת תת־קרקעית שיחצו לפחות 23 ערים במרכז המדינה.

 

תמ”א 70 עוסקת בתכנון מתחמי התעסוקה, הפנאי והמסחר של העיר תל אביב לאורך קווי המטרו העתידיים ותשפיע על כל המטרופולין של העיר, ועל השכונות הסמוכות בפרט. היא תכשיר את השטח לשימושי הבנייה האפשריים מעל לתוואי בו יעברו שלושת קווי הרכבת התחתית במרכז, תגדיל את אחוזי הבנייה למגורים בסמוך לתחנות ותאסור כניסת רכבים.

 

בהתחשב בכך ש20% מכלל תחנות המטרו נמצאות בתל אביב, והעובדה כי תכנית המטרו צופה מעבר של כ-2,000,000 איש ביום וכ-450,000,000 נסיעות בשנה, ישנה חשיבות גבוהה לתכנון נכון וצופה פני עתיד של כל האזורים שסובבים את המטרו.

 

תחילה, תוכנן מתחם אחד שמחבר את קווי המטרו השונים ותחנות נוספות של תחבורה ציבורית (צומת עזריאלי) אולם המציאות הישראלית מחייבת שינוי, ייעול וחשיבה מחדש מה שהוביל לבנייה עתידית של 3 מתחמים נוספים.

על מנת שתכנית המטרו תגשים את ייעודה ותממש את הפוטנציאל שלה יש צורך בעוד כ-8,000,000 מ”ר באזורי המטרו (רק בתחנת עזריאלי צפויים לעבור כ-400,000 אנשים ביום).

 

אז איך זה הולך לעבוד? 

תמ”א 70 מתייחסת לשני נושאים עיקריים: חתך הרחוב והפרויקטים הגובלים.

 

המטרה היא לצמצם את התכסית, לייצר חזית פעילה וקשר של קומת הקרקע עם הרחוב, עסקים שיפעלו 24/7 ותמהיל רחב של שימושים, דיור מכליל, תעסוקה מיוחדת וגולת הכותרת – צמצום תקן החנייה עד ל-0 במקרים מסוימים, וחיבוק של רוכבי הדו גלגלי

תמ”א 70 מגדירה סדר גודל של 800 מטר רדיוס ממרכז התחנות ונותנת הנחיות בינוי לאזורים אלו, יש קורלציה מלאה בין האזור הבנוי הצפוף והאינטנסיבי של העיר לבין הקווים בהם מתוכננת להתקיים תכנית המטרו, וזאת על מנת לצמצם את השימוש ברכב הפרטי כדי למנוע עומסים או פקקי תנועה פוטנציאליים במקומות בהם עוברת תחבורה ציבורית(כי, תודה, אבל אנו לא זקוקים לעוד כאלה בארצנו הקטנטונת).
תמ”א 70 מעלה את התחבורה הציבורית והסעת ההמונים לראש סדר העדיפויות ומורידה את הרכב הפרטי לתחתית סדר העדיפויות.

 

יצירת הסינרגיה בין המרחב הציבורי לפרויקטים גדולים וכניסת המרחב הציבורי לתחום המגרשים הגובלים למשל פרוייקט הספירלה (בניין נוסף בעזריאלי) שנעשה בו שינוי תפיסתי של חלחול המרחב הציבורי לתוך המתחם הוא דוגמא מעולה לשינוי סדר העדיפויות והתפיסה של העירייה בכל הנוגע לתכנון העיר והתאמתה לשינויים הצפויים.

 

הסעת ההמונים בכלל והמטרו בפרט הם הזדמנות ליצירת מרחב ציבורי רציף, חדש ומשודרג המותאם למצב הקיים ולעוצמות העתידיות.

בפוסטים הבאים נתמקד בשכונות בדרום העיר.

מאת עו”ד אבירם לב

 

בעלי דירות בפרויקט תמ”א 38- יש מפקח בשטח? אל תהיו במתח!

 

במהלך הפעילות השוטפת של משרדנו בליווי וייצוג בעלי הדירות ושמירה על זכויותיהם בעשרות פרויקטים, אנו נשאלים לגבי חשיבות מינויו של מפקח בניה מטעם הבעלים.

פרויקט תמ”א 38, חיזוק ועיבוי או הריסה ובניה, במורכבותו, שואב את הבעלים לעולמות זרים להם ובכללם, עולם היזמות, התכנון והבניה.

לרוב הבעלים אין את הידע, הכלים והזמן הנדרשים כדי לנהל עבור עצמם את הפרויקט בצורה הטובה ביותר

מינוי מפקח מטעם הבעלים יכול לסייע רבות להפוך את הפרויקט לחוויה טובה, בטוחה ומוצלחת!

אז מתי יש לשכור את שירותיו של המפקח? כבר בראשית הדרך! עבודתו מתחילה בשלב בחירת היזם, המו”מ עם היזם, דרך שלב התכנון והרישוי ומסתיימת לאחר קבלת טופס 4, אכלוס הבניין ותום “שנת הבדק”.

שכרו של המפקח ממומן ע”י היזם, ותפקידיו וסמכויותיו יהיו בהתאם להסכם שייחתם בין הדיירים לבין היזם.

המפקח כשמו כן הוא -מפקח פיקוח עליון מטעם הבעלים על הפרויקט מראשיתו, החל מבדיקת המפרט הטכני והתוכניות המוגשות לוועדות המקומיות, דרך בדיקת טיב החומרים והביצוע ועד להשלמתו של הפרויקט.

אנו ממליצים תמיד להעדיף מפקחים בעלי יכולות המשלבות ידע תכנוני (בשלב התוכניות) וידע הנדסי (בשלב הביצוע).

מפקח אמין וטוב, הוא ה”עיניים” של הדיירים, הוא מגיע לשטח באופן תדיר, מתעד עבור הבעלים את שלבי הביצוע, ומוודא שהקבלן ושאר אנשי המקצוע מבצעים את עבודתם כהלכה, כדין, בבטיחות, ובהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים.

מומלץ לבחור בקפידה מפקח בניה בעל ניסיון בתחום הבניה, ובפרט בפרויקטים של תמ”א 38, בעל השכלה, השכרה, ידע, מתודת דיווח ופיקוח סדורים, שירותי ונגיש.

 

אנו איננו ממליצים (!!!) למנות מפקח משותף מטעם הדיירים והיזם. במצב כזה, המפקח נמצא בסוג של ניגוד עניינים ולא בהכרח ישרת נאמנה את האינטרסים שלכם, ולא לשם כך התכנסנו.

 

כתמיד, מוזמנים לפנות אלינו לסיוע וליווי מקצועי.

כתבה: עו”ד נטלי משה

 

בבואכם להתקשר בהסכם הריסה ובניה או חיזוק ועיבוי עפ”י תמ”א 38, כדאי שתבדקו היטב האם במסגרת הממכר ליזם, זכויות הבנייה העתידיות בבניין החדש ישמרו בבעלותכם או שמא יועברו לידי היזם!!!

בעלי דירות רבים המתקשרים בהסכם מול יזם לביצוע פרויקט תמ”א 38, לא מייחסים חשיבות לסוגיית זכויות הבנייה העתידיות, אשר אמורות להוות נכס בבעלות משותפת לכל בעלי הזכויות בבניין.

יזמים רבים מנסים לכלול זכויות אלה בממכר שרוכשים מהדיירים הקיימים, במסגרת פרויקט תמ”א .38

היזם מנסה להצמיד את הזכויות העתידיות לדירות הגג, אותן הוא מוכר, ובכך מייקר את מחירי הפנטהאוזים, אך גוזל מהבעלים הקיימים את הזכויות הללו שלא בצדק.

מדובר בזכויות בעלות ערך כלכלי גבוה ואמור להתחלק בין כלל בעלי הדירות בבניין החדש.

לא פעם, נדרש בית המשפט לשאלה האם זכויות הבנייה בבית משותף מהוות “רכוש משותף” השייך לכלל בעלי הזכויות בו ופסק כי הגם שאין לראותן כחלק מה”רכוש המשותף”, הרי שבעלי הדירות רשאים להסכים או להשלים עם שלילת זכויות הבנייה מהם והעברתן לאחד מהם.

לאחרונה, קבע בית המשפט העליון כי דייר בבית משותף שבבעלותו יחידה שעתידה להיבנות על גג הבניין ולה הוצמדו שטחים בגג, מהווה “דירה” כהגדרתה בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969. משכך, קבע בית המשפט, כי בהתאם להוראות התקנון המוסכם שחל בבניין המקנות את יתרת אחוזי וזכויות הבנייה בבניין ליחידה בגג תוך קביעה מפורשת המאפשרת לבעליה לבנות על שטחי הצמדותיה, מהווה הסכמה מפורשת של כל בעלי הזכויות בבית לבניה על הגג ואין צורך בקבלת הסכמה נוספת שלהם לכך (לעניין זה, ראה 578/18 נציגות הבית המשותף מרח’ מיכאל אנג’לו 35 תל אביב נ’ שמע שי משולם (פורסם בנבו, 21.10.2020)).

משרדנו מתמחה בייצוג דיירים במסגרת הליכי התחדשות עירונית ופועל לשמירת זכויותיהם בהתקשרות מול יזם פוטנציאלי.

מוזמנים לפנות אלינו ולבחון כיצד נוכל לסייע לכם במיצוי מרבי של הזכויות שבבעלותכם ושל האפשרויות העומדות בפניכם.

רשמה: עו”ד סיון ישראל

 

בית משותף מורכב ואין הסכמות בין האגפים לביצוע פרויקט לפי תמ”א 38? לא גזירת גורל.

 

רבים טועים לחשוב שאם קיים יותר ממבנה אחד על אותה החלקה, לא ניתן לבצע פרויקט רק על חלק מהבניינים.

ואולם, אי הסכמה בין מספר בניינים על אותה החלקה אינה תמיד גזירת גורל.

ככל שלא כל הבניינים מעוניינים בביצוע פרויקט תמ”א 38 הרי שהדבר אפשרי, ככל שמדובר בבנין שרשום כבניין מורכב, וקונסטרוקטיבית ותכנונית אין מניעה לבצע הפרדה.

כך גם קבע לאחרונה ביהמ”ש המחוזי בחיפה בפס”ד בערעור (עש”א 15514-07-20 קו ונקי נ’ מיכ”ל המשורר יזמות בע”מ). שם אושרו קביעותיה ומסקנותיה של המפקחת על רישום מקרקעין, אשר אישרה לחזק את האגף הדרומי בבית משותף “מורכב”, לפי תמ”א 38 במסלול הריסה ובנייה.

משרדנו מלווה פרויקטים מסוג זה.

כך למשל, ברחוב הרצל 10 ג’ בבת ים ישנם 3 בניינים באותה החלקה. כניסה ג’ הינה מבנה נפרד, בעל יתרון גדול בהיותו עם חזית לכיוון הים. כניסות א’ ו- ב’ בעלי קיר משותף ומיקומם נחות.

במשך שנים ניסו שלושת הבניינים להוציא לפועל פרויקט חיזוק ועיבוי, אך הדבר לא צלח בשל התנגדויות וקשיים שהערימו בעלים מכניסות א’ ו- ב’.

בעלי הדירות בכניסה ג’ פנו אלינו על מנת שנסייע להוציא את הפרויקט לדרך בנפרד מיתר הכניסות ולאחר בדיקה משפטית, תכנונית וכלכלית נמצא כי אכן ניתן להתנתק משתי הכניסות האחרות ולבצע פרויקט שכזה בנפרד.

“מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים, בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בבניינים נפרדים ולא אגפים”.

מוזמנים לפנות אל משרדנו ולבחון את היתכנות ביצוע הפרויקט בבניין שלכם, במנותק מכניסות ומבנים אחרים בחלקה.

 

שומרים על זכויות לקוחותינו.

לא פעם, במתחמים שבניהולנו, או בנכסים בבעלות לקוחותינו, מתברר כי חלקים מהקרקע שהופקעו לפני עשרות שנים לטובת הרשות המקומית למטרות ציבוריות כלל לא משמשים למטרות לשמן הופקעו ולעיתים אף מהווים מקור הכנסה חדש לרשות המפקיעה, שמספסרת בקרקע.

מהו דינן של זכויות בעלי קרקע שהופקעה כשמטרת ההפקעה לא הוגשמה שנים ארוכות?

שאלה זו נדונה בפסיקה. 

בשורה של פסקי דין עקרוניים נקבע כי אם הרשות שקטה על שמריה וזנחה את מטרת ההפקעה, הרי ששינוי ניכר במימוש מטרת ההפקעה עשויה להיות גם עילה לביטולה. כך, בעל הקרקע יכול להצליח להחזיר לעצמו את הקרקע שהופקעה ממנו, בטענה כי מטרת ההפקעה נזנחה על-ידי הרשות.

בפסק הדין בערכאה הראשונה שניתן ע”י בית המשפט המחוזי משנת 2019, הופקעה קרקע לטובת בניית גן ילדים. כעבור 50 שנה הגישו בעלי הקרקע המקוריים בקשה להשבת הקרקע, בטענה כי מטרת ההפקעה לא מומשה. מצוין כי בית המשפט המחוזי ביטל את הפקעת המקרקעין ל”צורכי ציבור”, ועיריית תל-אביב ערערה לבית המשפט העליון על פסיקתו. 

שופטי בית המשפט העליון, בדעת רוב קיבלו את הערעור ופסקו כי יש לבטל את פסק הדין שנתן בית המשפט המחוזי – ולהשאיר את ההפקעה על כנה.

שופטי העליון פסקו כי למרות עשרות השנים שחלפו, האינטרס הציבורי אינו מצדיק לבטל את ההפקעה. בפסק הדין צוין כי חרף הזמן הרב שחלף, אין כל אינדיקציה לזניחת מטרת ההפקעה. תכנון אורבני מחייב שמירת עתודות למטרות ציבוריות נדרשות, גם אם לא לטווח הקרוב דווקא. הוא המשיך וקבע כי משהתגבש צורך קונקרטי פעלה העירייה לקידום יישום המטרה של הקמת כיתות גן, שאין חולק כיום באשר לנחיצותו. בנסיבות אלה, איזון האינטרסים, נוטה במובהק לטובת האינטרס הציבורי שבמימוש תכלית ההפקעה. אלמלא הוצע צו מניעה (לטובת הצד שדרש את הקרקע חזרה) שניתן לבקשת בעלי הקרקע המקוריים, סביר להניח שהמבנה היה כבר לקראת השלמה.

בית המשפט אינו מבטל הפקעה בקלות-דעת, מדובר בצעד דרסטי שנשקל בכבידה. בית המשפט אינו מרבה לעשות כן ותלוי כמובן בנסיבות המקרה. במסגרת זאת קבע בית המשפט כי יש לשקול מספר שיקולים וכללים מנחים, אך כמובן שאלה אינם מהווים רשימה סגורה: משך הזמן שחלף מאז ביצוע ההפקעה, מהי המטרה הציבורית?, גובה הנזק, דרך התנהלותה של הרשות המפקיעה והסיבות בגללן מתעכב מימוש יעדי ההפקעה, היקף השטח המופקע, מידת המורכבות והקשיים הכרוכים בהליכי התכנון, ואיזון במבט רחב בין משקל מעמדה של זכות הקניין לבין הנזק שייגרם מביטול האינטרס הציבורי.

בפסק דין נוסף נקבע כי הוראות בתכנית המגבילות את משך ביצוע ההפקעה הן הוראות מנחות בלבד, וכי למרות שחלפו 40 שנה ממועד אישור התכנית המפקיעה, אין לראות בוועדה המקומית פ”ת כמי שזנחה את מטרת ההפקעה שהייתה לצרכי שטח פתוח.

בית המשפט העליון קבע למרות שהוועדה המקומית לתכנון לבנייה בעיקר לא מימשה הפקעה של שטח ציבורי פתוח במשך עשרות שנים, אין להסיק מכך שהיא זנחה את מטרת ההפקעה. עוד נקבע כי סמכותה של הוועדה המקומית לממש את ההפקעה אינה פוקעת מכוח הוראה בתוכנית בניין עיר המגבילה בזמן את מימוש ההפקעה.

עניינו של פסק דין זה הוא בחלקת אדמה בפתח-תקווה עליה בנוי בית מלאכה אשר נרכש בשנת 1972. מלבד בית המלאכה, רכש הבעלים גם את שטח החצר הצמודה אליו והפעיל במקום עסק ובו אולם תצוגה לאריחים. על אותה החלקה מצוי גם בניין מגורים ובו חמש דירות. ברבות השנים אושרו על המקרקעין, מספר תוכניות בניין עיר, שייעדו את מרביתם למגורים, להוציא הפינה הצפון-מערבית של החלקה הגובלת ברחוב, אשר יועדה בתוכנית להפקעה ולהרחבת הדרך. בהתאם, אושרו במקרקעין תוכנית המפורטת משנת 1977 ותוכנית מתקנת משנת 1994, בהן נקבע כי הוועדה המקומית מוסמכת להפקיע חלק מהמקרקעין.

לפי “התוכנית המתקנת”, מיועד השטח שעליו בנוי בית המלאכה לשצ”פ, ושני המבנים – בית המלאכה ובניין המגורים כאחד – מיועדים להריסה. הוראות תקנון התוכנית המתקנת, קבעו בין שאר כי על הרשות להפקיע את השטחים המיועדים לצורכי ציבור, וכי עליה לעשות זאת תוך 5 שנים מיום אישור התוכנית. עד היום לא הופקע השטח והוועדה המקומית אף לא פרסמה הודעה כלשהי בהקשר זה לפי פקודת הקרקעות. המנוח, המשיך לאורך עשרות שנים להפעיל במקום בית עסק ובלא שהלין על אי מימוש ההפקעה עד שנת 2015. אז, הגיש עתירה לבית המשפט המחוזי, ובה טען כי סמכותה של הוועדה המקומית לנקוט הליכים להפקיע שטחים מן החלקה – פקעה, ובהתאם עתר לסעד המורה לוועדה להימנע ממימוש ההפקעה.

בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה ובפסק דינו מספטמבר 2016 קבע כי “הועדה אינה מוסמכת כיום לנקוט בהליכי ההפקעה של השטח הציבורי שבחלקה, שכן סמכותה לעשות כן הוגבלה בתוכנית המפורטת המתוקנת שנכנסה לתוקף בשנת 1994 למשך 5 שנים בלבד”.

הנשיאה חיות חילקה את הדיון בערעור לשתי שאלות: הראשונה, האם כקביעת בית המשפט המחוזי, פקעה סמכותה של הוועדה המקומית על פי התוכנית המתקנת להפקיע את החלקה משלא מימשה את ההפקעה בתוך חמש שנים מיום אישור התוכנית. והשנייה (ככל שהתשובה לשאלה הראשונה היא שלילית): האם משלא פעלה הוועדה במשך עשרות שנים למימוש ההפקעה על פי התוכנית המתקנת, יש לראותה כמי שזנחה את מטרת ההפקעה?

על השאלה הראשונה השיבה הנשיאה חיות בשלילה, תוך שהיא קובעת כי ככל שלא נקבעה הוראה מפורשת בתוכנית, המתייחסת לגבי תוצאות החריגה מן המועד שנקבע או לגבי ההשפעה שתהיה לסטייה מן המועד על תקפות הפעולה המשפטית, חזקה היא כי מדובר במועד “מנחה” (Directory), ולא מועד מחייב”. (Mandatory)

הנשיאה הדגישה כי הלכה כללית זו חלה גם בכל הנוגע למועדים שנקבעו לביצוע תוכניות מתאר לרבות תוכניות הכוללות הוראות להפקעה, וכי כבר נפסק בעבר כי סטייה ממסגרת הזמנים הקבועה בתוכנית, אף מקום שבו אין מדובר בתוכנית רחבת-היקף (כפי שהדבר בעניינו), אין בה כדי להעיד בהכרח על פקיעת סמכות ההפקעה או על זניחת המטרה העומדת ביסודה.

עם זאת, גם עמדה זו של הוועדה המקומית כפופה לביקורת שיפוטית ולכלל השיהוי. לכן, בית המשפט העליון מצא לנכון לקבוע, כי ככל שיעברו השנים מבלי שהזכויות בחלקה יתממשו, תלך ותיחלש ההצדקה העומדת ביסוד עמדתה העקרונית של הוועדה.

לסיכום, כדי לבחון את זכויות בעלי הקרקע שהופקעה יש לבחון האם נזנחה מטרת ההפקעה על ידי הרשות. יש לשים לב כי סמכותה של הוועדה המקומית לממש את ההפקעה אינה פוקעת מכוח הוראה בתוכנית בניין עיר המגבילה בזמן את מימוש ההפקעה. העובדה שעברו שנים ארוכות ולא מומשה מטרת ההפקעה לא מעידה על פקיעת סמכות ההפקעה ו/או הזנחת מטרת ההפקעה. בנוסף יש לבדוק הסכם ההפקעה, בדגש על האם ישנו סעיף המתייחס לתוצאות החריגה של הסטייה מן המועד או ההשפעה של הסטייה מהמועד על תוקף הפעולה המשפטית. ניתן להיעזר גם במבחני העזר המודגשים לעיל כדי לקבל אינדיקציה האם לבעל הקרקע עומדת הזכות להחזיר לעצמו את הקרקע שהופקעה ממנו.

שימוש בקרקע המופקעת לצורך מכירתה לצדדי ג’ והקמת מבנים פרטיים ע”י צד ג’, על אותה הקרקע שהופקעה לצרכי ציבור – זו כבר עילה בהחלט מבוססת לדרישה להשבת הקרקע לבעליה.

 

בעקבות משבר הקורונה אנו נשאלים לא אחת על ידי לקוחותינו, שוכרים ומשכירים של נכסים ביחס: 

לחובת השוכרים לשלם את דמי השכירות בתקופת הסגר.

התשובה אינה חד משמעית והיא תלויה בסוג הנכס, ההסכם שבין הצדדים, תחולת הנחיות המדינה ביחס לאותו נכס ונסיבות חיצוניות נוספות, לרבות רצון הצדדים להמשיך את הסכם השכירות לאחר תום ההגבלות החלות כיום, אותן יש לבחון באופן פרטני. 

כך למשל, דירת מגורים שונה מחנות בקניון, ממשרדים אשר ניתן לקיים בהם את הפעילות לפי ההנחיות, ממחסן שממשיכים לאחסן בו או ממפעל חיוני. 

יש שוכרים שיוכלו לנסות להעלות טענה לסיכול יכולתם לעשות שימוש במושכר (כדוגמת חנויות שאינן סופרמרקט או פארמה הממוקמות בקניון).

לכולם ברור כי הנושא מחייב הסדרה וכי שני הצדדים (המשכיר והשוכר) יצטרכו לתרום להגעה להבנה בנושא בתקופה קשה זו.

אתמול נתבשרנו כי תוקם ועדה מטעם המדינה לדון בתיקוני חקיקה לצורך הסדרת סוגיית דמי השכירות בתקופת משבר הקורנה, כך שבתקווה שתהיה הסדרה מטעם המדינה שתמנע סכסוכים משפטיים בין שוכרים ומשכירים שנקלעו למשבר הקורונה וגל של תביעות לבתי המשפט.

https://www.calcalist.co.il/…/0,7340,L-3804951,00.html

מלבד הוראות הסכם השכירות, הסעיפים הרלבנטיים במרבית המקרים הינם סעיפים סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה, וסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי).

סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א 1970 מתייחס למקרה של סיכול חוזה בהצטברות של מספר תנאים, שבהתקיימותם לא יראו בהפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים. 

 1. (א) היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ושלא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.

(ב) במקרים האמורים בסעיף קטן (א) רשאי בית המשפט, בין אם בוטל החוזה ובין אם לאו, לחייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה או, על פי בחירה כאמור בסעיף 9, לשלם לו את שוויו, ולחייב את המפר בשיפוי הנפגע על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר לשם קיום החוזה, והכל אם נראה לבית המשפט צודק לעשות כן בנסיבות הענין ובמידה שנראה לו.

בעבר בתי המשפט פירשו את הסעיף בצורה מצומצמת מאוד (ראה ע”א 715/78 כץ נ’ נצחוני מזרחי בע”מ), כאשר נטען כי מלחמת יום הכיפורים הינה צפויה בהביט החוזי, אך ניתן לראות כי בחלק מפסקי הדין המאוחרים יותר ישנה התייחסות לסעיף הסיכול בצורה שונה, כך כאשר בע”א 6328/97 רגב נ’ משרד הביטחון, נקבע ביחס להשתחררות מינהלית על דרך ההקשה מסעיף 18 לחוק החוזים, בציון כי יש לבחון כל מקרה ומקרה את השפעתו של האירוע החריג על ההשלכות המעשיות של האירוע על מהות היחסים החוזיים:

בית-המשפט המחוזי הסתמך בעיקרו על ע”א 715/78 כץ נ’ נצחוני מזרחי בע”מ (להלן – “פרשת כץ”),[2] הקובע, לדעתו, ש”בענייני מלחמה ושלום הבלתי צפוי הוא לעולם בגדר הצפוי עבור אדם מישראל”. הערתי הראשונה היא כי אין לומר שתפיסה זו בדבר צפיות המלחמה, כפי שבאה לידי ביטוי בחוות-דעתו של מ”מ הנשיא השופט לנדוי, היא בבחינת הלכה פסוקה. שני טעמים לדבר זה: ראשית, השופט לנדוי עצמו מציב את העניין כשאלה, שאותה הוא משאיר במפורש בצריך עיון. שנית, בית-המשפט בפרשה זו יצא מן ההנחה כי שאלת הסיכול אינה מתעוררת, משום שהקבלן, בעל החוזה, קיבל על עצמו במפורש את הסיכון של עליית מחירים. לגופו של עניין, גישתו הכללית של בית-משפט זה – כפי שבאה לידי ביטוי בפרשת כץ [2], על נסיבותיה המיוחדות – נראית בעיניי נוקשה מדי. מבחינה עקרונית, יש, לטעמי, לבחון בכל מקרה ומקרה את השפעתו של אירוע חריג, כגון פרוץ מלחמה, על מהותם של היחסים החוזיים. כלומר, את מבחן הצפיות יש להחיל לא על עצם פרוץ המלחמה, אלא על ההשלכות המעשיות של האירוע על מהות היחסים החוזיים”.

וכן:

לטעמי, קיימת קירבה רעיונית גדולה בין עקרון הסיכול בנסיבות של שינוי מהותי בתשתית החוזית לבין “הדרישה לתום-לב בביצוע החוזה (סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג1973-). מתקשר העומד על ביצוע דווקני של החוזה על-אף השינוי המהותי שחל בו בשל נסיבות חיצוניות – מתקשר כזה אינו נוהג בתום-לב. לכן, למשל, אין לראות התנהגות בתום-לב מצד בעל חוזה הדורש מן הצד האחר לקיים את החוזה תמורת המחיר החוזי המקורי אף שעלות הביצוע גדלה בשל אירוע חיצוני חריג עשרת מונים. נמצא, כי המוסד של סיכול הוא גם ביטוי לעקרון תום-הלב בחוזים. על רקע דברים אלה, אפשר ומן הראוי לשוב ולעיין בגישתו המצמצמת של בית-המשפט בפרשת כץ”

וגם:

אוסיף ואומר, כי בנסיבות של השתחררות מינהלית, גם התחייבויות סבירות שבאו בעקבות הפסקת החוזה, “ולא לשם קיומו – כדרישת סעיף 18(ב) – עשויות לזכות את המתקשר הפרטי בשיפוי. באופן עקרוני, אין להטיל על אזרח פרטי נזקים שנגרמו במישרין על-ידי הרשות מתוך שיקולים של הגנה על אינטרס ציבורי. נזקים אלה יש להטיל על הציבור כולו (ראה ברק בספרה הנ”ל [14], בעמ’ 187-186). לעיקרון זה יש ביסוס”. גם בהגנה החוקתית על הקניין המצויה כיום בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו

**********************************************************************

ביחס לסעיף 15 לחוק השכירות והשאילה יש להתייחס תוך התייחסות לאמור בעא 4893/14 וליד חמודה זועבי נ’ מדינת ישראל – משרד האוצר, שם נאמר ע”י בית המשפט העליון: 

ודוק: סעיף 15 לחוק השכירות נסב על נסיבות הקשורות במושכר, להבדיל מנסיבות הקשורות “במצב הכללי, כמו בצורת, מגפה, שביתת מסחר כללית, מצב מלחמה…” (סוכובולסקי, עמ’ 442). לכן, כאשר המצב הביטחוני בארץ או בעיר מסוימת גורם לירידה רבתי במספר הלקוחות, או גורם לחשש של העובדים או של הלקוחות להגיע למושכר, יחולו דיני הסיכול הרגילים”.

וגם:

“הנה כי כן, יכולים היינו לסבור כי יש לראות את השוכר כמפר המוגן מפני תביעת אכיפה או פיצויים כאמור בסעיף 18 לחוק התרופות. אלא שבסעיף 15 לחוק השכירות טמונה ההנחה שהמשכיר הוא המפר, ובהתקיים נסיבות הסעיף, השוכר יהיה רשאי לבטל את ההסכם או להשעות את תשלום דמי השכירות, ויכול שהמשכיר יהא מוגן מפני תביעת פיצויים על פי דיני התרופות הרגילים, לרבות הסיכול על פי סעיף 18 לחוק התרופות. לטעמי, על מנת שלא להכביד יתר על המידה על משכיר במקרה כאמור, מקום בו מניעת השימוש במושכר אינו נובעת מאשמו, ראוי להחיל אמות מידה מקלות ביישומו של סעיף 18 לחוק התרופות בסיטואציה מעין זו”.

הבדל נוסף בין שני הסעיפים הוא, שסעיף 18(א) לחוק התרופות דורש שינוי נסיבות שהופך את קיום החוזה לשונה באופן יסודי מהמוסכם, ואילו סעיף 15(א) לחוק השכירות כולל דרישה מחמירה יותר, במובן זה שדרושות נסיבות שלא יאפשרו את קיום מטרת ההסכם, קרי, כי לא מתאפשר השימוש במושכר לצרכי השכירות (דויטש – קניין, בעמ’ 378).

באותו פסק הדין קובע השופט עמית:

“פרשנותו הרחבה של הנשיא זוסמן נראית לי יותר, ואני סבור כי יש לפטור את השוכר מתשלום דמי השכירות כאשר אין באפשרותו להפיק מן המושכר את התועלת המוסכמת, גם עקב נסיבות חיצוניות הקשורות בסביבת המושכר ולא רק “במושכר או בדרכי הגישה אליו”. מניעת השימוש יכולה להיות גם משפטית, כגון צו מניעת שימוש שהוצא כנגד המושכר, ולאו דווקא מניעה פיזית (ראו מיגל דויטש “דיני השכירות לאור הקודכס האזרחי” הפרקליט מה 265, 277-276 (התשס”ה-התשס”ו)). פרשנות זו תואמת את אופיו של חוזה השכירות כחוזה מתמשך, בגדרו אפשר שתועלת שהתקיימה בשלב ראשון תיפסק בהמשך (טדסקי, בעמ’ 119). הפרשנות המוצעת אף מתיישבת עם המגמה הקוראת להרחבת תחולתה של טענת הסיכול, כאמור לעיל”. 

פרשנות מרחיבה לסעיף 15 אף עולה בקנה אחד עם עקרון תום הלב בביצוע חוזים. עמידה דווקנית של המשכיר על ביצוע החוזה כאשר חל שינוי מהותי בתשתית החוזית, עשויה להיתפס כפעולה בחוסר תום לב (השוו עניין רגב, עמ’ 518-517). מצד שני, כאמור, דרישת תום הלב מחייבת כי לא יתאפשר לשוכר לאחוז בחבל בשני קצותיו ולהשעות את תשלומי דמי השכירות עד קץ הדורות, ולכן קובע סעיף 15(א) לחוק כי בחלוף זמן סביר בנסיבות העניין, רשאי המשכיר לבטל את החוזה בעצמו (וראו לרנר, בעמ’ 246-245)”

באותו פסק דין ביהמ”ש עומד על ההבדלים בין דין הסיכול הכללי בסעיף 18 לחוק התרופות, לבין דין הסיכול המיוחד שבסעיף 15 לחוק השכירות. וקובע בין היתר, כי סעיף 15 לחוק השכירות מעניק לשוכר את הברירה להשעות את תשלום דמי השכירות או לבטל את ההסכם. בחר השוכר להשעות את תשלום דמי השכירות, רשאי המשכיר לבטל את הסכם השכירות כעבור זמן סביר. ביהמ”ש מוסיף וקובע כי יש לפרש את הסעיף כחל במקרים בהם אין באפשרות השוכר להפיק הנאה או תועלת מהמושכר עקב נסיבות חיצוניות הקשורות במושכר או בדרכי הגישה אליו, והמניעה יכולה להיות גם משפטית, ולאו דווקא פיזית; זאת ועוד, פטור הסיכול יחול רק כאשר הנסיבות היוצרות מניעה לא היו ידועות או צפויות בכוח או בפועל לשוכר או למשכיר, ולא היה ביכולתו למנוע אותן. המדובר בתנאים מצטברים עליהם ניתן ללמוד מדין הסיכול הכללי.

סעיף 39 לחוק החוזים מדבר על חובת תום הלב בקיום חוזה וכפי שמשתקף מהאמור גם ביחס לסעיפים 18 לחוק החוזים תרופות והן לסעיף 15 לחוק השכירות והשאילה, יש להפעילם בתום לב.

לאור כל האמור, ברי כי המדובר במקרים מורכבים וכל מקרה לגופו, אך ייטב אם הרשות תתן דעתה בעניין ותקבע כללים שיקלו על הצדדים וימנעו הליכים משפטיים מיותרים בין הצדדים, תוך איזון האינטרסים של הצדדים.

 

Hi, Can we help you?
Skip to content