Industry News

בעלי דירות בפרויקט תמ”א 38- יש מפקח בשטח? אל תהיו במתח!

בעלי דירות בפרויקט תמ”א 38- יש מפקח בשטח? אל תהיו במתח!

 

במהלך הפעילות השוטפת של משרדנו בליווי וייצוג בעלי הדירות ושמירה על זכויותיהם בעשרות פרויקטים, אנו נשאלים לגבי חשיבות מינויו של מפקח בניה מטעם הבעלים.

פרויקט תמ”א 38, חיזוק ועיבוי או הריסה ובניה, במורכבותו, שואב את הבעלים לעולמות זרים להם ובכללם, עולם היזמות, התכנון והבניה.

לרוב הבעלים אין את הידע, הכלים והזמן הנדרשים כדי לנהל עבור עצמם את הפרויקט בצורה הטובה ביותר

מינוי מפקח מטעם הבעלים יכול לסייע רבות להפוך את הפרויקט לחוויה טובה, בטוחה ומוצלחת!

אז מתי יש לשכור את שירותיו של המפקח? כבר בראשית הדרך! עבודתו מתחילה בשלב בחירת היזם, המו”מ עם היזם, דרך שלב התכנון והרישוי ומסתיימת לאחר קבלת טופס 4, אכלוס הבניין ותום “שנת הבדק”.

שכרו של המפקח ממומן ע”י היזם, ותפקידיו וסמכויותיו יהיו בהתאם להסכם שייחתם בין הדיירים לבין היזם.

המפקח כשמו כן הוא -מפקח פיקוח עליון מטעם הבעלים על הפרויקט מראשיתו, החל מבדיקת המפרט הטכני והתוכניות המוגשות לוועדות המקומיות, דרך בדיקת טיב החומרים והביצוע ועד להשלמתו של הפרויקט.

אנו ממליצים תמיד להעדיף מפקחים בעלי יכולות המשלבות ידע תכנוני (בשלב התוכניות) וידע הנדסי (בשלב הביצוע).

מפקח אמין וטוב, הוא ה”עיניים” של הדיירים, הוא מגיע לשטח באופן תדיר, מתעד עבור הבעלים את שלבי הביצוע, ומוודא שהקבלן ושאר אנשי המקצוע מבצעים את עבודתם כהלכה, כדין, בבטיחות, ובהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים.

מומלץ לבחור בקפידה מפקח בניה בעל ניסיון בתחום הבניה, ובפרט בפרויקטים של תמ”א 38, בעל השכלה, השכרה, ידע, מתודת דיווח ופיקוח סדורים, שירותי ונגיש.

 

אנו איננו ממליצים (!!!) למנות מפקח משותף מטעם הדיירים והיזם. במצב כזה, המפקח נמצא בסוג של ניגוד עניינים ולא בהכרח ישרת נאמנה את האינטרסים שלכם, ולא לשם כך התכנסנו.

 

כתמיד, מוזמנים לפנות אלינו לסיוע וליווי מקצועי.

כתבה: עו”ד נטלי משה

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hi, Can we help you?
Skip to content