Industry News

הכירו את השחקן החדש במגרש הליכי הרישוי והביצוע

בא לשכונה בחור חדש…

 

הכירו את השחקן החדש במגרש הליכי הרישוי והביצוע שהולך לשנות את כללי המשחק במטרה לייעל ולשפר את תהליכי התכנון והביצוע!!!

כחלק מביצוע פרויקטים רבים וביניהם, הליך תמ”א 38/2 הריסה ובניה, בנייה רוויה חדשה למגורים, מבנה המכיל 6 יחידות דיור ומעלה או 2 קומות ויותר וכן, כאשר גובה המבנה הינו עד 29 מ’, מחויב היזם עפ”י הדין בליווי הפרויקט על ידי מכון בקרה החל משלב פתיחת הבקשה להיתר ועד קבלת תעודת הגמר.

 

לנוכח ההבנה כי יש להקל על ציבור היזמים, הגיע מנהל התכנון לכדי החלטה דרמטית שיצאה לפועל בתאריך 6.7.2021 ועניינה – הקמת מכוני בקרה מורשים בבעלות פרטית המחויבים לקבל כל בקשה המופנית אליהם, ללא תלות במיקומו הגיאוגרפי של הפרויקט.

 

מכוני הבקרה (ציבוריים או פרטיים) הינם גופים שהוסמכו על ידי הרשות להסמכת מעבדות וקיבלו את אישור שר האוצר לערוך הליכים של בקרת תוכן ובקרת ביצוע בתחום הבנייה 

המלצות גופים אלו על מתן היתר לבנייה, אישור תחילת עבודות ותעודת גמר בנייה מהוות תנאי הכרחי וקיומי כחלק מהליך הרישוי הכולל.. 

הקמת מכוני הבקרה, אומנם מהווה נדבך נוסף על הליכים שהיו נהוגים בעבר, אך מהווה ללא כל ספק שיפור משמעותי של איכות הבניה, העלאת רף הבטיחות לשמירה על הציבור וחיסכון של המשקיעים הפרטיים והמשק הכללי בעלויות “אי איכות” שעלולות להגיע לכדי מיליוני שקלים כחלק מתיקון של טעויות וכשלים שנגרמו במהלך הבניה.

 

נשמע נהדר? רצוי שתכירו גם את האתגרים והקשיים שמלווים בבשורה החדשה שבעיקרם מצויים בממשק בין הגופים – מכון הבקרה ורשות הרישוי ותקבלו גם מספר טיפים על דרך לקראת ההערכות לעבודה עם מכון הבקרה

אז נכון, מטרותיו של מנהל התכנון מבורכות ונועדו בעיקרן לוודא ביצוע בקרה הנדסית תוך בדיקה מקצועית של נסחי התוכן, ייעול הליכי הרישוי באמצעות קיבוץ גורמים מאשרים במכון הבקרה ושיפור איכות הבנייה תוך בקרה על עמידה בהוראות התכן וקוד הבניה, אך בפועל מדובר בתהליכים המתנהלים במקביל להליכי הבקרה המרחבית והפיקוח המרחבי שבסמכותה של רשות הרישוי.

 

הוגי המכונים הפרטיים ניסו לחלק את הסמכויות מבלי שייווצרו כפילויות ואולם, בשטח נראה כי ההליך מסורבל וגורם לעיכוב בזמן יקר מהסיבה שמכון הבקרה לא יוכל להיכנס לתמונה עד לסיום בדיקת התכנית להיתר וקליטת כל התנאים המצויים בו.

 

על מנת להימנע מעיכובים מיותרים, מומלץ לפנות למכון הבקרה עם כל החומר הנדרש לבדיקה ללא תלות ברישוי זמין ובכך ליצור מצב שבו הבקשה להיתר תגיע לטיפולו של מכון הרישוי כבר לאחר בדיקה תוך זמן קצר.

בנוסף, מומלץ לערוך בדיקה של עלויות מכוני הבקרה השונים ולהיערך מבחינת לוחות זמנים באמצעות השוואת הצעות, בדיקת הסכמים, לימוד והבנת סמכות של ביצוע התשלומים עפ”י אתר מנהל התכנון וכיוצ”ב.

 

אז כיצד יעמדו מכוני הבקרה באתגרים הניצבים בפניהם? האם אכן יצליחו לייעל את תהליכי הרישוי והביצוע מבחינת איכות הבניה ולוחות הזמנים? 

ימים יגידו.

 

נשמח לעמוד לשירותכם וללוות אתכם בכל עניין ולאתר עבורכם את גופי הרישוי והבקרה הטובים והראויים ביותר!

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hi, Can we help you?
Skip to content