Industry News

תוקפן של הטבות המס במסגרת תכנית תמ”א 38

עדכוני מיסוי

מאת עו”ד מירי בלילטי פחימה

השבוע האחרון לשנת 2021 מסתמן כשבוע בעל משמעותי בעולם מיסוי המקרקעין. 

בפוסט הבא נפרט אודות שתי בשורות שחשוב להכיר, הרלוונטיות לרבים מכם.

בשורה ראשונה:

תוקפן של הטבות המס במסגרת תכנית תמ”א 38 יפוג מחר, .31.12.2021

בהחלטה שהתקבלה אתמול על ידי מחלקת מקרקעין וקבלנים בחטיבה המקצועית ברשות המיסים נקבע כי עסקאות שנחתמו לפני פקיעת תוקף ההטבות אך הבנייה בפועל תחל רק לאחר פקיעת תוקפן, יוכלו להמשיך ולהנות מהטבות המס.

פרק חמישי לחוק מיסוי מקרקעין נוסף לחוק במסגרת הוראת שעה ותוקפו יפוג בסוף השנה האזרחית.

הוראות הפרק החמישי מסדירות את הזכאות להקלה משמעותית בתשלום מס השבח במסגרת עסקאות תמ”א 38 בהן יזמי בנייה מתקשרים עם בעלי דירות בעסקה בה היזם מבצע חיזוק או הריסה ובנייה של הבניין בתמורה לזכויות בנייה נוספות בבניין. כמו כן, נקבע בפרק החמישי לחוק כי יום המכירה יחול רק לאחר התקיימות תנאים מתלים שהותנו בהסכמי המכר ולא בעת מועד החתימה על הסכם המכר. קביעה זו מאפשרת לדחות את מועד תשלום מס השבח ומס הרכישה בגין העסקה ע”י היזם ובעלי הדירות.

בעקבות כך נוצרה אי וודאות בקרב אלה שחתמו על הסכמי תמ”א 38 לפני פקיעת התוקף של הוראת השעה אך התנאים המתלים שנקבעו בהסכם, עתידים להתקיים לאחר פקיעת התוקף.

חשוב לציין כי על מנת שההטבות כאמור יחולו צריכים להתקיים מספר תנאים מצטברים:

-מדובר בעסקה במסגרת תכנית תמ”א 38

הסכם המכר נחתם לפני 31.12.2021-

היזם ובעלי הדירות קיימו את דרישת ההודעה והדיווח לפי סעיף 49לב2 לחוק מיסוי מקרקעין-

  • הסכם המכר כולל תנאים מתלים אשר אינם התקיימו או אינם צפויים להתקיים עד ל-31.12.2021
  • על כל הצדדים לעמוד בתנאים המצוינים בפרק החמישי לחוק מיסוי מקרקעין
  • יובהר כי בנוגע לעסקאות תמ”א 38 אשר טרם נחתמו, רשות המיסים מקדמת חקיקה להארכת תוקף הפרק החמישי לחוק כך שיחול על עסקאות שיחתמו לאחר 31.12.2021.

לאור ההחלטה, תפוגת החוק וחוסר הוודאות באשר להצלחת מיסוי מקרקעין להעביר חוק זה המאריך את תוקף ההטבות, כל העוסקים בהתחדשות העירונית, ואנחנו בכללם, עסוקים בשבוע האחרון, יומם וליל, בהשלמת התקשרויות בין בעלי דירות ויזמים / קבלנים, בענין פרויקטים לפי תמ”א 38 אשר התמהמהו מסיבות שונות לחתום על הסכמים, כדי להספיק ולהינות מהטבות אלה.

 

בשורה שנייה:

כחלק ממהפכה דיגיטלית להעברת פעולות ושירותים למרחב מקוון שמקדמת רשות המיסים, מעתה ניתן לקבל שומת מיסוי מקרקעין תוך יום עבודה אחד בלבד בעסקאות של מכירת דירת מגורים בבית משותף על ידי קבלנים בפטור ממס לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין וכן בעסקאות של מכירת דירת מגורים על ידי יחיד פרטי בפטור ממס שבח של מכירת דירה יחידה.

אשרור כל סוגי ההצהרות יבוצעו בתוך יום אחד! 

הדבר מייצר ודאות כמעט מיידית לתוקף ההצהרה בהתאם לסעיף 73 לחוק מיסוי המקרקעין, מאפשר להפיק שובר לתשלום מקדמה בעסקאות שחלה עליהן הוראות מקדמה, והכל באמצעות מערכת המייצגים האינטרנטית.

 

הרשות ממשיכה לפעול לעוד הרחבות נוספות במערכת המקצרת את תהליך קליטת ההצהרה בעסקת מקרקעין ועריכת שומות מס שבח ומס רכישה.

לשם כך, על המגישים לצרף את המסמכים הבאים:

  • הצהרה בהתאם לתקנות הדיווח המקוון באמצעות טופס 7000ב או 7000 שהוגשה במערכת המייצגים
  • הצהרה משותפת לרוכש ולמוכר
  • כל המסמכים הנדרשים בהצהרה כגון: טופס חתימות מקוצר, נסח טאבו, הסכם מכר וכו’, בעצם כל המסמכים התומכים בשומה העצמית.

הקפדה על הגשת כל המסמכים הנדרשים תחסוך זמן רב בשלב הגשת ההצהרה, תמנע כפילויות ותאפשר טיפול יעיל ומיידי בתיקים.

אנו דואגים להתעדכן ולעדכן בכל בשורה, חידוש, שינוי וכו’ הקשורים במיסוי מקרקעין על מנת לייעץ ולהעניק את השירות הטוב והמדויק ביותר ללקוחותינו. 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hi, Can we help you?
Skip to content